Ombygging av betongbiler til elektrisk drift av trommel

Prosjektet det søkes om støtte til bygger videre på et annet prosjekt (Pilot-e) og har som formål å utvide antall betongbiler som bygges om til elektrisk trommel og pumpesystem med fem ytterligere biler. Til sammen vil Norbetong AS da ha fått på plass seks biler med elektrisk drift på byggeplass. Denne transportkapasiteten er det som kreves for å levere det totale betong-volumet utslippsfritt på en byggeplass.

Prosjekteier

Norbetong AS

Teknologileverandører

  • Liebherr
  • Jørn Glad Norge AS
  • Liebherr

Teknologisk innovasjon

  • Flere betongbiler med elektrisk trommel bidrar til teknologiutvikling og lavere kostnader

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet bidrar til økt kompetanse i alle ledd, særlig for ombygger av bilene og produsenter

Realisert spredning av teknologi

  • Det finnes per i dag èn slik betongbil i Norge, det er avgjørende med flere slike biler for å legge til rette for spredning i stor skala.

Videre utvikling og videre spredning

  • Det finnes allerede en produsent som tilbyr betongbil med elektrisk trommel. Disse er imidlertid svært dyre, og vårt prosjekt vil bidra til læring og reduserte kostnader.