Ombygging av Glasslåven

Netto varmeproduserende, rehabilitert bygg med helhetlig fokus på gjenbruk av naturlige materialer, varmegjenvinning av glassovn, måling av fuktbuffer effekt samt anvendelse av nye kommersielle teknologiprodukter

Prosjekteier

Stiftelsen Glasslåven Granavollen

Detaljbilde av vindu. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Inni bygget. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Scenerommet. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Glasslåven kunstsenter, fasade. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Detaljbilde av hjørne. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Granavollen april 2016. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Detaljbilde av høy. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Teknologileverandører

 • Leverandør røykgasskjøler: Bioovn (dansk firma)
 • Leverandør ventilasjonsvinduer: Ventilationsvinduet (dansk firma)
 • Samarbeidspartner fuktmålinger: Treteknisk (forskningsinstitutt)
 • Samarbeidspartner energiløsning: Asplan Viak AS

Teknologisk innovasjon

 • Demonstrasjonsanlegg (første i Norge med gjenvinning av småskala varmegjenvinning av glassovn)

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg (første i Norge med gjenvinning fra småskala glassovn)
 • Bygge kunnskap om systemoppbygging, funksjonalitet og egnethet for samspill av teknologier
 • Presentasjoner ved møter og ulike konferanser
 • Formålsdelt måling av gjenvinning/forbruk for verifisering og analyse
 • Anlegget kan stilles til disposisjon for visninger
 • Samarbeid med Treknisk og Asplan Viak

Realisert spredning av teknologi

 • Første bygg i Norge med varmegjenvinning av småskala glassovn
 • Tilsvarende varmegjenningsprosjekter kjent i Danmark
 • Det finnes i dag enkelte rehabiliterte bygg i Norge med netto varmeleveranse
 • Prosjekter med et totalfokus på bærekraftige rehabiliterte bygg (energiløsninger og bruk av naturlige materialer) er enda å oppfatte som nybrottsarbeid
 • Ventilasjonsvinduet mottok Bærekraftprisen i Danmark som "Det Bæredyktige Element" (2016)
 • Glasslåven blir brukt som referanseprosjekt i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Småskala varmegjenvinning av glassovner vil kunne tilføres eksisterende- og nyetablering av småskala glassproduksjon
 • Erfaringer fra bruk av hybrid ventilasjonsløsning spesielt i kombinasjon med bruk av naturlige materialer kan anvendes på bygg med tilsvarende størrelse av internlaster
 • Tallfesting av "inneklima-effekt" av bufring av fukt i ubehandlet trepanel vil underbygge økt bruk av tre i bygg
 • Potensielt spredning av varmeutnyttelse av røykgass til annet glassverk