Ombygging av Glasslåven

Netto varmeproduserende, rehabilitert bygg med helhetlig fokus på gjenbruk av naturlige materialer, varmegjenvinning av glassovn, måling av fuktbuffer effekt samt anvendelse av nye kommersielle teknologiprodukter

Prosjekteier

Stiftelsen Glasslåven Granavollen

Detaljbilde av vindu. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Inni bygget. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Scenerommet. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Glasslåven kunstsenter, fasade. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Detaljbilde av hjørne. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Granavollen april 2016. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Detaljbilde av høy. Foto: Glasslåven kunstsenter.

Teknologileverandører

 • Bioovn (dansk firma)
 • Ventilationsvinduet (dansk firma)
 • Treteknisk (forskningsinstitutt)
 • Asplan Viak AS

Teknologisk innovasjon

 • Demonstrasjonsanlegg (første i Norge med gjenvinning av småskala varmegjenvinning av glassovn)

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg (første i Norge med gjenvinning fra småskala glassovn)
 • Bygge kunnskap om systemoppbygging, funksjonalitet og egnethet for samspill av teknologier
 • Presentasjoner ved møter og ulike konferanser
 • Formålsdelt måling av gjenvinning/forbruk for verifisering og analyse
 • Anlegget kan stilles til disposisjon for visninger
 • Samarbeid med Treknisk og Asplan Viak

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjekter med et totalfokus på bærekraftige rehabiliterte bygg er enda nybrottsarbeid
 • Første i Norge med varmegjenvinning av småskala glassovn, et referanseprosjekt
 • Ventilasjonsvinduet mottok Bærekraftprisen 2016 i Danmark

Videre utvikling og videre spredning

 • Småskala varmegjenvinning av glassovner vil kunne tilføres eksisterende- og nyetablering av småskala glassproduksjon
 • Erfaringer fra bruk av hybrid ventilasjonsløsning spesielt i kombinasjon med bruk av naturlige materialer kan anvendes på bygg med tilsvarende størrelse av internlaster
 • Tallfesting av "inneklima-effekt" av bufring av fukt i ubehandlet trepanel vil underbygge økt bruk av tre i bygg
 • Potensielt spredning av varmeutnyttelse av røykgass til annet glassverk