Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Orkdal Folkehelse- og Plussenergisenter, Fleksibelt oppvarmingssystem med termisk batteri,

Søknaden gjelder et fleksibelt, innovativt oppvarmingssystem med termisk batteri, optimalisert for maksimal utnyttelse av solkraft og lavtemperatur spillvarme. Prosjektet er et samarbeid mellom Orkdal Kommune, Sintef Energi, NTNU, Forskningssenteret for nullutslippsområder (ZEN), Skanska m fl. Omsøkt system utnytter lavtemperatur spillvarme fra Orkdal Energi Varme og bidrar til at eksisterende fjernvarmesystemet fungerer bedre. Dermed frigjøres kapasitet til å dekke behovet for høytemperatur fjernvarme til de kundene, samtidig. Løsningen bidrar til en reduksjon i bruk av høytemperatur fjernvarme på minst 0,645 GWH/år. Tiltakskostnaden er budsjettert til 7.2 MNOK, og støttes fra Enovas program for fullskala innovativ energi- og klimateknologi. Prosjektet er unikt og har høy innovasjonsgrad.

Prosjekteier

ORKLAND KOMMUNE