Oslo Storbylegevakt

Oslo (Nye) Storbylegevakt kan funksjonsmessig sammenlignes med et sykehus. Sykehus kjennetegnes av døgnkontinuerlig drift, samt et stort effekt-, og energibruk. Potensialet for reduksjon er følgelig stort, og prosjektet søker å overføre erfaringer fra andre bygningskategorier inn i dette bygget. Disse erfaringene er delt opp i 5 tiltak.

Prosjekteier

Omsorgsbygg Oslo KF

Teknologileverandører

  • Omsorgsbygg KF
  • ÅF AS
  • Skanska AS
  • COWI AS
  • Nordic AS

Teknologisk innovasjon

  • Introduksjon av efffekt-, og energireduserende teknologier i Sykehusbygg

Kompetanseutvikling

  • Generell kost/nytte vurderinger rundt teknologien, samt særlig (eventuelle) utfordringer med teknologien opp i mot kategorien Sykehus og drift av dette.

Realisert spredning av teknologi

  • Styring av brukerutstyr anses å ha 1. gangs implementering. Øvrige teknologier 2-3. gangs implementering

Videre utvikling og videre spredning

  • Det planlegges informasjonsaktivitet og spredning av resultater i relevante fagfora på både bestiller og leverandørsiden