Otto Nielsens veg 12 Bygg E

Lavenergi kontorbygg på Tyholt i Trondheim med energieffektivt varmepumpe-/kjøleanlegg med optimal utnyttelse av overskuddsvarme for nabobygget, samt innovativ solcelleløsning med monokrystallinske og polykrystallinske solcellepanel som monteres med power optimizere

Prosjekteier

Midt-Norge Invest AS

Illustrasjon av lavenergi kontorbygg på Tyholt i Trondheim. Illustrasjon: ARCASA

Overblikksmodell av Otto Nielsens veg 12 Bygg E. Illustrasjon: ARCASA

Teknologileverandører

 • Midt-Norge Invest AS
 • COWI og Norconsult
 • Veidekke Entreprenør AS (totalentreprenør), Fjeldseth AS (elektro), ORAS AS (rør), Schneider Electric Norge AS (automasjon), GK Norge AS (ventilasjon og klimateknikk)

Teknologisk innovasjon

 • Innovativ solcelleløsning med monokrystallinske og polykrystallinske solcellepanel som monteres med power optimizere
 • Funksjonalitet som per modul maximum power point tracking, redusert taps-effekt, automatisk frakobling på modul nivå og produksjonsmåling
 • Helhetlig løsning med mulighet for overføring av overskuddsvarme til nabobygget

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil bidra til læring for involverte aktører innen bruk av høyeffektivt varmepumpe-/kjøleanlegg med optimal utnyttelse av overskuddsvarme som overføres til nabobygget, samt erfaring med bruk av power optimizere på solcelleanlegg
 • Demonstrasjonsanlegg for studenter, rådgivere, byggeiere og andre med interesse
 • Det planegges presentasjoner på konferanser/seminarer og omtale i fagtidsskrifter

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale nasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering
 • Løsning for varmeleveranse til nabobygg vurderes å være overførbar til en rekke andre kontorbygg i Norge
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp