Pilot for smart energistyring, microgrids og fleksibilitetsmarked på Utsira

Haugaland Kraft Energi (HKE) med partnere gjennomfører et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem. Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.

Prosjekteier

Haugaland Kraft Energi AS

Teknologileverandører

 • Haugaland Kraft Nett AS
 • Balcoo AS
 • Multiconsult AS
 • Sintef AS
 • Nodes AS

Teknologisk innovasjon

 • Plattform som støtter etablering av lokale microgrids og leveranse av fleksibilitet
 • Analyse og kundekommunikasjon via digitale medier basert på AI/maskinlæring
 • Bruk av batterier og V2G ladestasjoner for effektutjevning
 • Energilagring ved bruk av faseskiftematerialer

Kompetanseutvikling

 • Tilegne seg konkret erfaring med testkonseptene og kundenes respons som grunnlag for videre konseptutvikling og kommersialisering
 • Gi erfaringer og kompetanseutvikling innen energieffektivisering, smartgrid og fleksibilitet, samt AI/maskinlæring, smarte styringssystemer, energilagring, smarte ladesystemer og V2G, forretningsmodeller og lønnsomhet
 • Piloten vil involvere og engasjere relevante fagmiljøer, pilotkunder, samarbeid med akademia og bidra til andre relevante læringsarenaer.

Realisert spredning av teknologi

 • IT plattformen i piloten er en 1. implementering av teknologien i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er skalérbar og vil ved framtidig kommersialisering kunne anvendes til energieffektivisering, styring av smartgrids og deltakelse i fleksibilitetsmarkeder for et ubegrenset antall virksomheter og boliger.
 • Teknologien vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser gjennom energieffektivisering hos kundene og mer effektiv utnyttelse av elnettet. Dette innebærer bidrag til utsettelse og/eller bortfall av investeringer i elnettet gjennom utjevning av effektbehov.