Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Pilotering av bruk av 100% trekull i produksjon av Silisium

Wacker Chemicals Norway AS ønsker å verifisere om trekull egner seg for silisium produksjon. I tillegg ønsker vi å evaluere om trekull basert på norsk tømmer er en mulig erstatning for kull. I siste omgang ønsker vi å analysere om en etablering i Norge er en teknisk og økonomisk mulig vei å gå for å bli karbonnøytrale. Det vil si å redusere vårt karbonfortavtrykk på 400.000 tonn CO2 per år. Vår produksjon er basert på karbotermisk reduksjon av kvarts, noe som betyr at vi bruker karbon til å fjerne oksygenet fra kvartsen for å få rent silisium. Dette gjøres i en reduksjonsovn og per i dag finnes det ingen andre lønnsomme måter å produsere metallurgisk silisium på. I dag kommer 96% av alt karbon som benyttes til denne reduksjonsprosessen fra kull. Innovasjonsgraden i prosjektet går på å bruke større mengder trekull på ovnene, noe som ikke har vært vanlig i europeiske silisiumsovner. Prosessen må kjøres på en annen måte fordi volumfordelingen og ledningsevnen inne i ovnen endres. Dette krever en innkjøring over tid for å tilpasse ovnsparametrene de nye betingelsene i ovnen og verifisere egnethet i prosessene. Trekulla har blitt testet både hvordan logistikk og prosess påvirkes, inkludert, men ikke begrenset til, håndtering av trekull fra kai til ovn, støving og støvdemping, nye system for prøvetaking av råvarer i prosessen samt elektriske parameter som påvirker ovnen. Det har blitt avdekket større utfordringer knyttet til både håndtering av trekull og kvalitetsvariasjon. Til tross for mye variasjon ble det oppnådd tilfredsstillende resultater knyttet til ovnsprosessen. Det var derimot ikke mulig å finne en tilfredsstillende løsning på håndteringen av trekull som råmaterial. Videre bruk av trekull vil ikke være mulig på Holla med dagens logistikkløsning.

Prosjekteier

WACKER CHEMICALS NORWAY AS

Diagram over et gassbehandlingsanlegg