Pilotering av Mikrobølger til plasma generering

Utvikle en energieffektiv prosess for direkte nitrogen fiksering fra luft for å danne NO ved å bruke fornybar energi produsert distribuert lokalt på gården. Dette skal gjøres ved å: - Bruke moderne prosessteknologi på det gamle lysbue prinsippet til Kristian Birkeland. - Bedre energieffektiviteten for å gjøre prosessen konkurransedyktig med dagens moderne ammoniakk teknologi basert på metan gass. 10-40 MWh/tN - Bruke nye materialer og metoder som mikrobølger for å produsere plasma i forskjellige reaktor utforminger. Når 1-10% NOx i luft kan absorberes i husdyrgjødsel og flytende organisk avfall og gi et nøytralisert og verdifullt gjødselprodukt som gir større avling, mindre tap av ammoniakk og har et lavt CO2 fotavtrykk.

Prosjekteier

N2 Applied AS

Teknologileverandører

 • C-Tech Innovation
 • Sintef
 • N2 Applied

Teknologisk innovasjon

 • Halvert energiforbruk fra 60-70 MWh/tN til 25-35 MWh/tN
 • Forlenget driftstid, fra lysbue teknology = 100 timer til mikrobølger 6000 timer

Kompetanseutvikling

 • Plasma fysikk og plasma kjemi. Energioverføring fra elektroner til reaksjons potensiale i plasma til kjemisk likevekt
 • Kontrollsystem for prosesskontroll og datainnsamling

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er første gangs implementering i denne applikasjonen i Norge og Globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien skal utvikles de neste 2-3 årene til å dekke de fleste applikasjonene på husdyrgårder i EU.
 • Teknologien skal videreutvikles de neste 2-5 årene til å dekke kloakk renseanlegg og gjenvinning av mat-avfall.
 • Teknologien skal videreutvikles til å produsere salpetersyre og eksplosiver lokalt for å unngå transport.
 • Teknologien vil i løpet av de neste 20-50 årene erstatte Haber Bosch prosessen som i dag er basert basert på fossil energi i form av gass og kull. 150 mill tN/år.