Pilotering av PEF for reduksjon av energiforbruk i chipsproduksjon

I dette prosjektet skal Sørlandschips pilotere teknologi som har potensial til å løse flere utfordringer knyttet til dagens produksjon. Prosjektet vil bestå av å sammenstille pilotanlegget ved vår fabrikk, gjennomføre omfattende testing av anlegget, samt implementere pilotanlegget i kommersiell drift ved velykket piloteringsfase. PEF-teknologien som skal piloteres kan benyttes til dette formålet fordi poteter behandlet med elektriske pulser endres strukturelt på cellenivå. Vann i cellene lekker ut, de større cellekomponentene forblir inne i cellen og celleveggen blir betydelig mykere. Poteten blir dermed mer homogen. Denne endringen medfører at potene blir enklere å kutte med mindre svinn grunnet feilskjæring eller brekking av grønnsaken. Mer av poteten kan altså brukes. Steketemperaturen kan reduseres, steketiden vil bli kortere og mengden brent sluttprodukt vil bli redusert. Energieffekten av implementering av denne teknologien i produksjonsprosessen er den reduserte steketiden. Målet er å oppnå 6 - 7 % reduksjon av steketid. Dette vil tilsvare en årlig reduksjon av energiforbruk med 927 712 kWh, grunnet reduksjon i propanforbruk, gitt at antall kg poteter som stekes holdes konstant

Prosjekteier

Sørlandschips AS

Teknologileverandører

  • ELEA

Teknologisk innovasjon

  • Introduksjon av PEF-teknologi i chipsproduksjon
  • Redusert steketid for chips med opptil 7 %
  • Redusert matsvinn i chipsproduksjon

Kompetanseutvikling

  • Etablering av en ny produksjonsprosess
  • En suksess kan gi press på større utbredelse av teknologien i flere varespekter, og derigjennom kostnadreduksjoner for tilpassede PEF-maskiner

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i Norge
  • Spres til andre bransjer og produksjonsprosesser. F.eks. tror vi dette kan være komplementært for andre type råvarer, relevant for flere søsterselskap i konsernet og på sikt andre.

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologien skal videreutvikles gjennom pilotering. Den kan brukes videre innen næringsmiddelindustrien