Powerdock

Installasjon av powerdock som er en innovativ og miljøvennlig løsning for ladning av elektriske fartøy som gir mulighet til ladning av fartøy der det er nettkapasitet er en utfordring

Prosjekteier

The Fjords DA

Teknologileverandører

  • Ikke oppgitt
  • Brødrene Aa

Teknologisk innovasjon

  • Powerdock
  • Ladeinfrastruktur for rask effektlading til fartøy
  • Håndtering av kloakk i tanker, så dette ikke blir sluppet ut i fjorden
  • Batterikapasitet til å lade fartøy for seilas Gudvangen-Flåm helelektrisk

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet bidrar til kompetansebygging og konkurranse, og dermed utvikling av gode, tekniske løsninger som gjør det mulig å nå utslippsmålene

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av denne typen teknologi

Videre utvikling og videre spredning

  • Løsningen vurderes som å ha svært stort spredningspotensiale da både ferjesektoren og turistfartøy har stort behov for løsninger når det skal lades på kort tid
  • Spredningspotensialet vurderes som svært stort både internt hos søker, nasjonalt og internasjonalt