Powerhouse Brattørkaia

Powerhouse Brattørkaia

Prosjekteier

Entra ASA

Powerhouse Brattørkaia. Illustrasjon: MIR arkitekter.

Powerhouse Brattørkaia. Illustrasjon: Snøhetta.

Teknologileverandører

 • Powerhouse-alliansen; Skanska, Snøhetta, SAPA Building Systems, Multiconsult ASA, ZEB
 • Skanska Norge AS
 • Ikke valgt

Teknologisk innovasjon

 • Plussenergibygg, produserer mer energi enn det som benyttes til belysning, oppvarming, ventilasjon og kjøling, materialbruk, bygging og fremtidig rehab.
 • Behovsstyring, hybrid lav SFP ventilasjon, redusert varmetap fra distribusjon av varme inklusive tappevann, frikjøling, spillvarme
 • Produksjon av energi fra varmepumper og solceller

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt
 • Del av Powerhouse-alliansen har nært samarbeid med NTNU/ SINTEF
 • Forventer flere master- og prosjektoppgaver
 • Nasjonal og internasjonal publisering

Realisert spredning av teknologi

 • Realisering av det første nybygde Plusshus kontorbygg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale nasjonalt for hele eller deler av løsningene
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og -produksjon, samt reduserte utslipp av klimagasser