Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Powerhouse Telemark

Powerhouse Telemark har blitt bygget i Dokkvegen 11 i Porsgrunn. Bygningens BRA er 7916 m2 og skal hovedsakelig bli brukt som kontor. Powerhouse Telemark har blitt et signalbygg og er et av Norges første nybygde Powerhouse. Konseptet innebærer at lokalt produsert energi vil dekke bygningens energibruk i sin levetid da energi til utstyr er tatt bort i regnskapet. Bygget skal også produsere tilstrekkelig med energi for å dekke bundet energi i materialene som brukes i prosjektet. For å oppnå dette er bygningskroppen og de tekniske systemene optimalisert slik at energibruket i drift reduseres til et minimum. I tillegg er det ambisjon om at bygget skal klassifiseres til nivå Excellent i BREEAM-Nor. Energikonseptet omfatter følgende punkter: - Optimal bygningskropp Klimaskjermen er bygget for å ha svært lavt varmetap, samt gode kuldebroløsninger. Yttertak og gulv er meget godt isolert, mens isolasjon i yttervegg er noe redusert for å optimalisere mot dagslys og kostnader. For vinduer er det lagt til grunn lave U-verdier, men optimalisert mot maksimal lystransmisjon for trelags ruter. Vindusareal er optimalisert mellom dagslys, varmetap/varmtilskudd og kaldras-risiko. Utnyttelse av termiske masse er sentralt i både energikonseptet og klimatiseringsstrategien, og betongflater i gulv og himling er eksponert mot innsiden der dette var mulig. - Effektive installasjoner. Det er benyttet energieffektiv lavtrykktapsventilasjon med høy virkningsgrad for varmegjenvinner, og lav vifteeffekt (SFP). Moderne behovsstyring av luftmengder sammen med fortrengningsventilasjon gir godt inneklima med i snitt lave luftmengder (høy ventilasjonseffektivitet). Effektive belysningsarmaturer basert på LED-teknologi, og behovsstyring etter tilstedeværelse, dagslys og konstantlys. - Lavt termisk energibehov. Tiltak på bygningskropp og bruk av energieffektive installasjoner gir et meget lavt behov for oppvarming og kjøling av bygget. Dette gir gode driftsbetingelser for den termiske energiforsyningen. Det er benyttet lavtemperatur systemer så langt som mulig som gir optimale driftsforhold for varmepumpesystemet, og med lave distribusjonstap. - Lavt elektrisk energibehov. Tiltak på ventilasjon fører til et meget lavt behov for elektrisitet til vifter (ca. 1/10 av et normal kontorbygg), noe som erfaringer/målinger fra Powerhouse Kjørbo viser at er mulig. Lavt varme- og kjølebehov og effektive pumper gir lite energibruk til pumper. Energieffektiv og godt behovsstyrt belysning fører til lavt elektrisitetsbehov for belysning. - Effektiv termisk energiforsyning. Energikonseptet baserer seg, i tillegg til mer konvensjonelle løsninger, på et innovativt lav-eksergi system der man oppnår svært gode virkningsgrader (COP) for varmepumpe og frikjølingssystemet. Varmepumpesystemet har høy årsgjennomsnittlig varmefaktor (SCOP), og frikjølingssystemet som kun bruker sirkulasjonspumper (ikke kompressorkjøling) har svært høy årsgjennomsnittlig kjølefaktor (SEER). Det var tenkt opprinne

Prosjekteier

DOKKVEGEN 8 & 10 AS

En bygning med et diamantformet tak i en by