Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Produksjon av biokarbon av metallurgisk kvalitet og fornybar energi med ORC integrert på sagbruk

Pyrolyseindustri for behandling av sidestrømmer fra sagbruk og rivningstrevirke for bærekraftig produksjon av biokarbon, fornybar termisk energi og elektrisk energi til sagbruket og for eksport til el-kraft nettet. Anlegget skal behandle 60000 tonn/år biomasse og består av forbehandling og tørking av råstoffet, produksjon av 52 GWt termisk, 7 GWt elektrisk energi og 9000 tonn biokarbon per år. Biokarbonet er av metallurgisk kvalitet og skal brukes som reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien

Prosjekteier

CARBONWORKS HASLESTAD AS

Flyfoto av et industriområde

3D modell av en bygning og flyfoto av industriområde

En 3D-modell av en fabrikk

Et diagram over energi fra carbon

En gruppe mennesker i gule arbeidsklær utenfor en bygning

En collage av flere maskiner

2 mennesker i gule vester og hjelmer ved siden av en haug med sagemask

En stor maskin på en fabrikk

En mann som står foran en fabrikk

Et diagram over et flytskjema

Et diagram over produksjon av energi

Et diagram over pyrolyse/ORC