Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Produksjon av biokarbon av metallurgisk kvalitet og fornybar energi med ORC integrert på sagbruk

Pyrolyseindustri for behandling av sidestrømmer fra sagbruk og rivningstrevirke for bærekraftig produksjon av biokarbon, fornybar termisk energi og elektrisk energi til sagbruket og for eksport til el-kraft nettet. Anlegget skal behandle 60000 tonn/år biomasse og består av forbehandling og tørking av råstoffet, produksjon av 52 GWt termisk, 7 GWt elektrisk energi og 9000 tonn biokarbon per år. Biokarbonet er av metallurgisk kvalitet og skal brukes som reduksjonsmiddel i smelteverksindustrien

Prosjekteier

CARBONWORKS HASLESTAD AS