Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Produksjon av karbon-nanofiber med utgangspunkt i CO2 fra røykgass.

Bergen Carbon Solutions AS (BCS) utvikler en løsning for å produsere karbon-nanomaterialer med utgangspunkt i CO2 gjennom en elektrolyse bestående av en saltsmelte, elektroder og elektrisitet. Selve den kjemiske prosessen skjer i en lukket produksjonsenhet som utviklet av BCS. Prototypen sto ferdig i juni 2018 og ble optimalisert gjennom testing og prøve-kjøring ved BCS sine lokaler. Gode resultater viste muligheter til videre oppskalering. Det er den oppskalerte enheten som skal danne grunnlag for videre fremdrift og aktivitet. I testfasen er det kjøpt CO2 fra gassleverandører, men målsetningen er at vi kobler oss opp mot en aktør som har direkte utslipp. Selskapet kjører to løp, det ene er en optimalisert KNF-modul som produserer KNF gjennom allerede fanget CO2, og det andre løpet er utvikling av en enhet som lager KNF gjennom karbonfangst, i prosjektets tilfelle på lokasjonen til BIR. Deling av teknologi må evalueres i hvert enkelt tilfelle der anlegget vårt skal sammenstilles med annen industri (kunden). Under arbeidet med prosjektet har selskapet vært gjennom en rivende utvikling, og har i den samme perioden oppnådd betydelig bedre markedsforståelse. Dette har medført at strategien for selskapet er skiftet over fra kontainerbaserte løsninger, til mer tradisjonelt fabrikkoppsett. Hovedprinsippene vil likevel være de samme, med omdannelse av CO2 til karbonprodukter ved hjelp av elektrolyse, helt tilsvarende det som er beskrevet i dette prosjektet. Prosjektet har vist oss at det er teknisk mulig å produsere direkte fra røykgass, og det er samtidig verifisert fra testanlegget på Flesland at vi kan produsere fra rene CO2-kilder. Hvilket oppsett som vil velges i det endelige fabrikkoppsettet blir til slutt en økonomisk betraktning, hvor konklusjonen vil være basert på mange faktorer. Mulige løsninger kan være: - Fabrikken produserer rett fra røykgassen, tilsvarende det som er testet hos BIR - Fabrikken produserer fra innkjøpt, ren CO2, tilsvarende det som driftes på Flesland - Fabrikken settes opp med et fangstanlegg, som konsentrerer opp CO2 før bruk i produksjonen vår

Prosjekteier

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS