Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Produksjon av karbon-nanofiber med utgangspunkt i CO2 fra røykgass.

Bergen Carbon Solutions AS (BCS) utvikler en løsning for å produsere karbon-nanofiber (KNF) med utgangspunkt i CO2 gjennom en elektrolyse der man har en saltsmelte, elektroder og elektrisitet. Selve den kjemiske prosessen skjer i en lukket produksjonsenhet som BCS har utviklet i samarbeid med underleverandører. Prototypen sto ferdig i juni 2018 og ble da optimalisert gjennom testing og prøve-kjøring ved BCS sine lokaler. Det ble gjort tester med gode resultater som viser gode muligheter til videre oppskalering til et optimalt nivå. Det er den oppskalerte enheten som skal danne grunnlag for videre fremdrift og aktivitet. I testfasen ble det kjøpt CO2 fra gassleverandører, men målsetningen er at vi kobler oss opp mot en aktør som har direkte utslippsgass. Selskapet kjører to løp, det ene er en optimalisert KNF-modul som produserer KNF gjennom allerede fanget CO2, og det andre løpet er utvikling av en enhet som lager KNF gjennom karbonfangst. Da fortrinnsvis på lokasjonen til BIR. Fremdriftsplanen er utarbeidet i samarbeid med BIR og viser hvordan vi ser for oss utviklingen av selskapet og progress i oppskalering. Når det kommer til deling av teknologi vil det bli sett på muligheter der anlegget vårt skal komplimenteres med annen industri (kunden). I et slikt scenario vil ansatte fra BCS sammen med prosjektingeniører reise til aktuell site for å bygge opp anlegg på stedet slik at kunden får den løsningen de trenger til å redusere utslipp av CO2. BCS har etablert god dialog med aktører som driver med CCS. Gjennom dette diskuteres muligheter i forhold til å koble BCS sin løsning sammen med løsninger som har fokus på fangst, og gjennom dette oppnå et nytt anlegg som kan ivareta både fangst og anvendelse. Gjennom at BIR har kommet inn på eiersiden i BCS gir selskapet en unik mulighet til å teste ut sin teknologi i stor skala direkte på et stort punktutslipp. Vi ønsker å søke støtte for å gjennomføre en pilot hos BIR Rådalen der vi produserer KNF fra utslippsgass. Selve hovedinntektskilden vil være produksjon av KNF og salg av dette til det globale markedet. På sikt vil vi kunne leie ut anlegg slik at industri får reduserte CO2-utslipp.

Prosjekteier

BERGEN CARBON SOLUTIONS AS