Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Produksjon av større, tynnere wafere for høyeffektive solceller med høy ingotutnyttelse

Konvensjonell solcelleteknologi har en solvirkningsgrad på ca 20%, benytter wafere med 180 micormeter tykkelse og sages med 70 micrometer diamantvaier. NorSun har i samarbeid med Sunpower vært ledende på tynne n-type monokrystallinske wafere til verdens mest effektive solceller med 25% solvirkningsgrad. Waferene som brukes i Sunpower sine Athena solceller, har en diameter på 166 mm. Per i dag kan 70% av hver NorSun ingot benyttes til dette segmentet. Sunpower har utviklet «Next Generation Technology» (NGT) n-type solcelleteknologi hvor målsetningen er å opprettholde den samme effektiviteten(25%), men med wafere med 27% større diameter (211 mm), redusert tykkelse(120 micrometer) og med ingotutnyttelsesgrad på 97%. Sunpower sin strategi med denne teknologien er å revolusjonere kostnad per watt i et solcellepanel. Med høyest effektivitet og lave prosesseringskostnader ser Sunpower for seg en betydelig spredningseffekt. Sunpower planlegger å industrialisere NGT ved deres fabrikk i Malaysia. For en suksessfull utrulling av NGT er Sunpower avhengig av kostnadseffektiv leveranse av wafere. Wafere med kombinasjonen av 211mm diameter, tykkelse på 120 mikrometer og med en ingotutnyttelse på 97% eksisterer ikke i markedet. NorSun har derfor designet en installasjon som skal kunne levere på Sunpowers spesifikasjon. Installasjonen består primært av 18 trekkere, 1 pre-cropping/cropping enhet, 2 squaring sager, 2 grindere, 7 wiresager og 2 vaskelinjer. Kapasiteten til anlegget er dimensjonert for å matche Sunpowers behov i Malaysia. Spredningspotensialet for denne teknologien er betydelig. Det vil i første omgang spres gjennom Sunpower sine ekspansjonsplaner. Dette vil drive solindustrien i retning av høyere ingotutnyttelsesgrad gjennom bedre oksygenkontroll for å oppnå høyere celleeffektivitet, og lavere kostnader ved tynnere wafere saget med tynnere tråd. Teknologipartnere som NorSun utvikler installasjonen med vil kunne spre teknologien gjennom deres kundeportefølje. Energibesparelsen ligger i å kunne utnytte en større del av ingoten til solceller med høy effektivitet, og at tynnere wafere vil gi bedre utnyttelse av ingot og medføre betydelig mindre polyforbruk per wafer.

Prosjekteier

NORSUN AS

et stort rom med maskiner og arbeidere

et rom med en robot i

en mann på en lift som arbeider på en maskin

en gruppe menn som arbeider på en fabrikk

menn som jobber på en fabrikk