Reduksjon av effektuttak ved kyllingfabrikk gjennom termisk lagring

Mål om å bygge verdens beste næringsmiddelindustribygg. Bygget skal bidra til et lavt klimafotavtrykk og høy kostnadseffektivitet i et livssyklusperspektiv

Prosjekteier

NHP Energieiendom Drift AS

Teknologileverandører

  • Parat Halvorsen
  • Noe ny teknologi utvikles i samarbeid med Sintef

Teknologisk innovasjon

  • Ny teknologi for lagring av energi i form av kulde
  • Ny anvendelse av lagringsteknologi for energi i form av kulde og varme

Kompetanseutvikling

  • Norsk Kylling har, gjennom REMA, inngått kontrakt med SINTEF og HighEFF om forskningsarbeid, der fabrikken inngår som case studie.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi både i Norge og internasjonalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Etablering av en smartfabrikk i denne skalaen vil være en betydelig innovasjon med spredningspotensiale nasjonalt og internasjonalt
  • Løsningene vil være til inspirasjon for mange fabrikker og bransjer som har effektsvingninger og store behov for kulde og varme på ulike temperaturnivåer
  • De involverte rådgiverne jobber også mot andre bransjer som meieri og havbruk der slike løsninger også kan være aktuelle
  • Det er grunn til å tro at fabrikken vil vekke internasjonal oppmerksomhet dersom den realiserer slike løsninger