Rehabilitering av Varden skole i Bergen

Rehabilitering av Varden skole i Bergen; "State of the art" energisystem med bruk av flere fornybare energikilder

Prosjekteier

Bergen kommune

PVT-paneler (photovoltaic/thermal) er hybride solceller/solfangere i samme panel, som i dette prosjektet skal utnyttes lavtemperert i samspill med varmepumpe. Illustrasjon: Minimise Group.

Varden skole, som rehabiliteres til meget høy energistandard med delvis passivhusnivå, skal forsynes av et 130 m2 hybrid photovoltaic/thermal (PVT)-anlegg i samspill med bergvarmepumpe med borehull. Solcellene kjøles og får dermed økt produksjon, mens varmen utnyttes til forvarming av varmt tappevann og økning av varmepumpens COP. Illustrasjon: Arkitekter AS.

Teknologileverandører

 • Zolas energi
 • Nydal VVS
 • Sweco

Teknologisk innovasjon

 • Energisystem som kombinerer flere fornybare energikilder; Hybride solfanger/solcellepanel (PVT) i synergi med varmepumpe med borehull som varmekilde

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsprosjekt
 • Kompetanseheving for de involverte i prosjektet
 • Bygget stilles disponibelt for visninger og presentasjoner for spredning av kompetanse
 • Installasjon og drift av hybrid solcelle- og solfangersystem

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge, det finnes ferdigutviklede produkter fra bl.a. Sverige, Nederland og Tyskland

Videre utvikling og videre spredning

 • Vurderes å ha store ringvirkninger
 • Relevant for større bygg der det er nødvendig med kompromiss mellom tilgjengelig areal og ønsket energiproduksjon
 • Potensiale nasjonalt for energieffektivisering og økt produksjon fra fornybare energikilder
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, særlig i sydligere områder med god solinnstråling