Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ren Respons

Ren Respons skal demonstrere hvordan elektrifisering av samfunnet kan gjøres med smartest mulig nettutbygging for å holde nettkostnadene så lave som mulig, redusere miljøbelastninger, utnytte eksisterende nett i størst mulig grad og samtidig styrke forsyningssikkerheten som blir viktig når elektrifisering gjør oss enda mer avhengig av strøm. Prosjektet har i 2020 primært jobbet med utplassering av infrastruktur for styrbar last i form av smarte elbilladere og smarthusteknologi. I Q1 2021 er Volue sin markedsplass for lokalt energimarked klar til pilotering og vil bli installert i Ren Respons prosjektet. De første pilotene som vil bli koblet opp vil være bedriftskunder med fleksibel last. Deretter vil de privatkundene som nå har fått utstyr montert i 2020 også bli koblet inn mot denne markedsplassen. Røros E-Verk Nett har i 2020 fullført spenningsoppgraderingsprosjektet fra Røros til Tolga og bygget ny GIS hall og trafostasjon på Røros. Den nye GIS hallen (bildet) er en av verdens første blueGIS anlegg i operativ drift som ikke benytter den miljøskadelige SF6 gassen, men ren luft. Med dette har Røros nok energi tilgjengelig, men har ikke N-1 i alle timer på grunn av svak linje nordover. Ren Respons skal demonstrere hvordan det vil være mer samfunnsmessig nyttig å bruke fleksibelt forbruk for å sikre N-1 enn å bygge en ny kraftlinje nordover til over 400 MNOK.

Prosjekteier

REN RØROS AS

et gjerde med blått lys