Ren Respons

Det skal installeres omtrent 2000 m2 solceller (ca. 0,5 MW), 200 smarte elbilladere med mulighet for effektstyring, 200 smarthusløsninger og minimum 0.5 MWh batterikapasitet, hvor spesielt solceller avhenger av teknologivalg. Batterier skal installeres i distribusjonsnettet, og mulig hos industri. Samspill og smart styring i lokalt marked skal løse nettproblematikk ved å utnytte fleksibilitet.

Prosjekteier

REN Røros AS

Teknologileverandører

 • Powel AS
 • Equinor Energy AS
 • TrønderEnergi AS

Teknologisk innovasjon

 • Mer automatisering slik at nettet utnyttes mer optimalt og dermed lavere kostnader.
 • Muliggjøre elektrifisering der dette i dag ikke er mulig og unngå unødige nettoppgraderinger.
 • Tilrettelegge for og utvikle FM som gjør det samfunns- og privatøkonomisk lønnsomt å koble til DER.
 • Mer effektiv solcelleteknologi.

Kompetanseutvikling

 • Økt kunnskap om energieffektivitet i strømnettet, både lavspentnett og regionalnett.
 • Kunnskap om potensial for slutbrukerfleksibilitet.
 • Kunnskap om motivasjon for sluttbrukerengasjement og hvordan utløse dette potensialet.
 • Målsetning med masteroppgaver innen sluttbrukerfleksibilitet i samarbeid med NTNU.

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet vil være 1. gangs implementering av ny solcelleteknologi, globalt.
 • Prosjektet vil være 2. gangs bruk av teknologi utviklet i EU prosjektet +CityxChange og 1. gangs videreutvikling.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien vil medføre smart lastbalansering og lastflytting som selges som eget konsept (neste generasjon "Tibber" konsept som også tar hensyn til kapasitet i nettet og ikke bare huset).