Rotorseil Linjeskip

Sea-Cargo vil teste fullskala-effekten av å sette store rotorseil og batteri på ett av sine skip. Seilene benytter tilgjengelig vindenergi til å skape fremdrift og reduserer derfor effektbehovet fra hovedmaskin. Batteriet gir, sammen med landstrøm, mulighet for redusert drivstofforbruk ved kai og optimalisert drift under manøvrering. Prosjektet vil se på samspillet mellom rotorseil, motor, propell og batteri.

Prosjekteier

Sea-Cargo Skips AS

Teknologileverandører

  • Norsepower Oy Ltd
  • Norwegian Electric Systems AS

Teknologisk innovasjon

  • Bruk av vindkraft som vesentlig del av fremdrift på linjeskip

Kompetanseutvikling

  • Dokumentere effekt av store rotorseil på skip (drivstoff-besparelser)
  • Dokumentere samspill mellom seil, ror, propell, motor og batteri

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet blir det første med rotorseil av en størrelse relativ til skipet som kan dekke en vesentlig del av fremdriftsbehovet. Det finnes 4 skip internasjonalt med rotorseil installert som hjelpekraft (oppgitt til <10% drivstoffbesparelse).

Videre utvikling og videre spredning

  • Handelsflåten står ovenfor store endringer som følge av verdens klimamål. Formålet med prosjektet er å designe null-utslippsskip ved å kombinere flere eksisterende teknologier. En viktig del av løsningen er å benytte seg den energien som allerede er tilgjengelig på havet i form av vind. Resultatene fra prosjektet vil legge viktige føringer for nybygg og flåtefornyelse.
  • Teknologien vil kunne anvendes globalt, alle steder der det er gunstige vindforhold og seilingsruter.