Sesonglagring av varme med bruk av solfangere

Installasjon av fullskala solfangeranlegg montert på tak i kombinasjon med sesonglagring av overskuddsvarme i grunnen, lokalisert i Øste Toten

Prosjekteier

Gaarder Trond

Teknologileverandører

  • ASV Solar AS
  • solutioncenter as
  • NEMO brønnboring as

Teknologisk innovasjon

  • Solfangeranlegg montert på tak i kombinasjon med sirkulært sesonglager i grunnen for å dekke varmebehov i verksted og til korntørking

Kompetanseutvikling

  • Bidrar til å ta ned barrierer for bruk av sesonglager

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning som kan gi energieffektivisering nasjonalt
  • Overførbart til andre byggkategorier
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser