SK3388 - Framtidens kystringnot fartøy

Samarbeid mellom Brødrene Bakken AS og Oddvar Nes AS med å bygge to identiske framtidsrettede, energiøkonomiske og miljøvennlige fiskefartøy som erstatning for fartøy som driftes i dag

Prosjekteier

Oddvar Nes AS

Teknologileverandører

 • Elmarin AS, Skipskompetanse AS, Rapp Marine AS, Ulmateck AS, Kuldeteknikk AS og Brunvoll AS

Teknologisk innovasjon

 • Variabel generator med energilagring inklusiv større propellanlegg og et gir tilpasset variabel generator
 • Elektriske vinsjer og fiskepumpe
 • Varmegjenvinning
 • Turtallsregulerende thrustere
 • Energioptimalisert Refrigerated Sea Water
 • Elektriske vinsjer og elektrisk fiskepumpe
 • LED-belysning
 • Landstrøm, 125A/400V

Kompetanseutvikling

 • Søker ønsker å dele resultater på ulike vis, som vil bidra til nyttig kunnskap for andre fiskebåtredere
 • Kunnskap om dette mer stillegående skipet vil gi mer effektiv fiske på pelagisk fisk gjennom mindre skremming
 • Prosjektet vil bidra til kompetanseutvikling i norske bedrifter og teknologimiljø, som for eksempel utstyrsleverandører og verft

Realisert spredning av teknologi

 • En av de første implementeringen av hybridisering av fiskebåt
 • Første implementering av teknologi i fiskebåt med denne typen driftsprofil

Videre utvikling og videre spredning

 • Demonstrasjon av prosjekt i fullskala vil bidra til både kostnadsreduksjon og lavere risiko for kommende prosjekter
 • Mer effektiv fiske kan potensielt bidra til at løsningen også får stort gjennomslag også i internasjonale fiskerier
 • Hvis prosjektet er vellykket og benyttes av flere ringnotefartøy, er det grunn til å tro at det vil bidra til implementering av hybridisering for flere redskapstyper innen fiskeri