Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

SmartKraft

Det overordnede målet med SmartKraft er uttesting og implementering av nye digitale verktøy for tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og diftsoptimalisering i vannkraftverk. Gjennom samarbeid mellom selskap med ulik tilnærming vil man finne de beste løsningene slik at SmartKraft utløser større fleksibilitet og økt robusthet i et framtidig energisystem.

Prosjekteier

THE NORWEGIAN SMARTGRID CENTRE

et rom med en stor grønn vegg

en foss med et fjell i bakgrunnen

En bygning med mange dører

Et luftfoto av en demning

en vanndam med en bro og en bro