Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

SmartKraft

Det overordnede målet med SmartKraft er uttesting og implementering av nye digitale verktøy for tilstandsovervåking, prediktivt vedlikehold og diftsoptimalisering i vannkraftverk. Gjennom samarbeid mellom selskap med ulik tilnærming vil man finne de beste løsningene slik at SmartKraft utløser større fleksibilitet og økt robusthet i et framtidig energisystem.

Prosjekteier

THE NORWEGIAN SMARTGRID CENTRE