Søderlundmyra 18 - Sorptiv Kjøling

Ventilasjons-/kjøleaggregat med sorptiv kjøling som skal dekke ventilasjon- og kjølebehov i nybygg i Mo i Rana, som vil bestå av kontorlokaler lager verksted og kantine.

Prosjekteier

Vika Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Mo Fjernvarme AS
 • Munters AB

Teknologisk innovasjon

 • Konvensjonelle kjølebatterier eller kompressorkjøling er erstattet med teknologi som kjøler luft med bruk av termodynamiske prinsipper om tilføring og fjerning av fuktighet
 • Teknologi som reduserer driftskostnader og energiforbruk
 • Utnytter fornybare energikilder på en effektiv og miljøbevisst måte

Kompetanseutvikling

 • En vellykket gjennomføring kan skape muligheter for norske kunnskaps- og teknologileverandører lokalt og nasjonalt
 • Økt volum for denne typen teknologi vil gi nyttig kunnskap rundt hvilke teknologier som på sikt vil være mest konkurransedyktig for formålet

Realisert spredning av teknologi

 • En av de første implementeringene i Norge, er brukt i et bygg i Oslo
 • I Sverige er det levert ca. 150 enheter av denne teknologien

Videre utvikling og videre spredning

 • Løsningen kan bli konkurransedyktig med tiden i forbindelse med omfattende rehabilitering som innebærer utskiftning av eksisterende kjøleanlegg
 • Demonstrasjon av teknologien i nærområdet kan føre til lokal spredning
 • Innvestering som kan skape ringvirkninger lokalt og regionalt på langtidsperspektiv
 • Lavere kostnader og økt servicekompetanse på teknologien kan føre til økt FoU-aktivitet
 • Betydelig markedspotensial i nye bygg som tilknyttes fjernvarme samt andre løsninger som medfører at bygg har varmeoverskudd og samtidig kjølebehov