Stansa Park 90/10

Leilighetsutbygging i Lillesand - Tiltakene omfatter varmeforsyning og tekniske systemer og flere innovative elementer

Prosjekteier

Fremdrift AS

Teknologileverandører

  • Ikke oppgitt

Teknologisk innovasjon

  • Aerogel XET isolering av varmtvannsrør i fordelingsskapet for begrensing av varmetap og varmesmitte
  • CO2-varmepumpe til alle oppvarmingsformål
  • Kombiskap hvor tappevann benyttes som energibærer for rom- og ventilasjonsoppvarming
  • Glykolfylte lukkede vannbårne varmeanlegg i hver leilighet som muliggjør bruk av vannbårne varmebatterier i aggregatene

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil bidra til stort fokus rundt miljøvennlig fortetting og boligbygging og har stort potensiale til relevant opplæring mot proffmarkedet i fylket

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Spredningseffektene i Aust- og Vest-Agder er åpenbar og anses som stor
  • Prosjektet har en moderat til stort spredningspotensiale i Norge
  • Prosjektet vil vekke interesse og kunnskap vil spres spesielt til proffmarkedet som består av arkitekt, rådgiver, leverandør og entreprenør