Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Storskala demonstrasjon av fremtidens fleksible og digitale distribusjonsnett

Prosjektet vil demonstrere reelle og kostnadseffektive alternativer til konvensjonelle investeringer og reinvesteringer i elnettet, enten ved å identifisere og utnytte eksisterende fleksibilitet eller å tilføre høyere grad av fleksibilitet i flaskehalsområder. I prosjektet vil nye teknologier og digitale løsninger i nettet bli verifisert og inngå i en verktøykasse som i ettertid kan benyttes til kost/nytteberegninger av alternative tiltak i nettet. I prosjektet skal det etableres 4 demonstratorer; 1. Automatisk spenningsregulering i fordelingstransformatorer i kombinasjon med AMS data. 2. Nett-tilknyttede batterier, fjernstyrte effektbrytere og styringssystem i svake distribusjonsnett. 3. Nett-tilknyttede batterier i kombinasjon med bilaterale avtaler for forbrukerfleksibilitet. 4. Avanserte "self-healing" løsninger i distribusjonsnett. Istedenfor bruk av standardløsninger for utvidelse av nett, som utskiftning og økte kabeldimensjoner vil prosjektet demonstrere ulike løsninger som alene og samlet sett vil tilgjengeliggjøre fleksibilitet og redusere behovet for nettutbygging.

Prosjekteier

THE NORWEGIAN SMARTGRID CENTRE

IDE sin logo med teksten "intelligent distribusjon av elektrisitet"