Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Storskala uttesting av forbrukerfleksibilitet som en ressurs for effektiv utnyttelse av eksisterende strømnett

I prosjektet er det demonstrert hvordan ulike fleksibilitetstiltak hos sluttbruker kan påvirke kraftsystemet og bidra til styrket forsyningssikkerhet. Prosjektet har fokusert på implisitt fleksibilitet (prisrespons) og eksplisitt fleksibilitet (aktivering ved nettrelaterte behov). I husholdninger har bla. smarthusløsninger, elbillading og visualiseringsløsninger vært utprøvd. I næringsbygg SD-anlegg og elbillading i parkeringshus, lading samt koordinert styring i et nettområde.

Prosjekteier

LEDE AS

en mann med briller og svart skjorte