Strand Plusskirke

Ambisiøs rehabilitering av Strand kirke med formål i å demonstrere plusshusteknologi for kirkebygg

Prosjekteier

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Strand plusskirke

Teknologileverandører

 • Multiconsult, Ulf Christensen, Erichsen & Horgen AS, Multiconsulent
 • Solaire Suisse AG

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig energisystem som sikrer lokal energiforsyning for bygg med uvanlig bruksprofil
 • Takintegrerte solceller utformet som skiferstein
 • Innovativ styring av byggets installasjoner

Kompetanseutvikling

 • Kompetanseheving innad i kirken
 • Informasjonsspredning på egen nettside der dynamiske måledata presenteres

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering for kirkebygg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning til andre eldre kirkebygg og kulturbygg i Norge
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp