Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

TINE Meieriet Ålesund - Ombygging av pasteurer og CIP-stasjoner slik at fjernvarme kan benyttes som varmekilde

TINE Meieriet Ålesund har bygget om sine melkepasteurer og CIP-vaskestasjoner slik at fjernvarme fra Tafjord blir benyttet i stedet for eksisterende dampløsning. Dette er prosesser som krever høy og stabil temperatur på varmekilde. Generelt i bransjen benyttes damp til slike prosesser, og med temperaturnivå på varmekilde godt over 150°C. Melkepasteurene (3 stk) har krav om produkttemperatur inntil 97°C, og CIP-vaskestasjoner (3 stk) har krav om vaskevannstemperaturer inntil 95°C. Tafjord Varme leverer fjernvarme til Ålesund by fra sitt avfallsforbrenningsanlegg, og anlegget har varmeoverskudd hele året. Turtemperatur på fjernvarme er 100°C. I prinsippet skal det være mulig å benytte fjernvarme som varmekilde til nevnte prosesser. Utfordringen er at det er nødvendig med to mellomliggende sirkulasjonskretser mellom fjernvarmenett og selve produkt/prosess som skal varmes opp. Det er minimale marginer mhp temperatur, og eventuelle svingninger må håndteres. Tilsvarende ombygging er ikke utført tidligere i Norge. Sommeren 2019 søkte TINE Meieriet Ålesund om økonomisk støtte fra ENOVA gjennom programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi» Takket være økonomisk støtte og risikoavlastning fra ENOVA fikk TINE Ålesund godkjenning fra konsernet til å igangsette prosjektet. Høsten 2021 var alle planlagte prosesser tilknyttet fjernvarmenettet, og satt i prøvedrift. Melkepasteurer og CIP-vaskestasjoner driftes nå med fjernvarme som varmekilde.

Prosjekteier

TINE SA

en maskin med rør og ventiler