TINE Meieriet Ålesund - Ombygging av pasteurer og CIP-stasjoner slik at fjernvarme kan benyttes som varmekilde

TINE Ålesund vurderer å utvikle/bygge om oppvarming av prosessutstyr (3 stk pasteurer og 3 stk CIP-vaskestasjoner) slik at nødvendig temperaturnivå på varmekilde kan reduseres ved hjelp av vesentlig bedre heteflate i varmevekslere og reguleringsprinsipper. Målet er at temperaturnivå kan presses så langt ned at nevnte prosesser kan oppvarmes med overskuddsvarme (fjernvarme) fra Tafjord.

Prosjekteier

Tine SA

Teknologileverandører

  • TINE Meieriet Ålesund
  • Tafjord AS
  • Heat-Con AS

Teknologisk innovasjon

  • Muliggjør utnyttelse av overskuddsvarme fra fjernvarmeleverandør som er i varmeoverskudd hele året
  • Redusert krav til temperatur på primærside til pasteurer
  • Redusert krav til temperatur på primærside til CIP-stasjoner
  • Muliggjør bruk av alternative energikilder hos andre bedrifter med samme prosesser

Kompetanseutvikling

  • Kan bli referanseanlegg for bransjen for hvordan pasteruere og CIP-stasjoner kan forsynes med energi fra energikilder med lavere temperatur enn hva som tradisjonelt er blitt benyttet

Realisert spredning av teknologi

  • Vi kjenner ikke til at tilsvarende løsning med varmekilde er tidligere benyttet til disse prosessene

Videre utvikling og videre spredning

  • Prosjektet er nyttig for alle bransjer som har prosesser med pasteurer og CIP-stasjoner