Utbedring av tørkeanlegg for trelast i Gjøvik

Rehabilitering og isolasjon av tørkeanlegg for trelast ved Moelven Mjøsbruket i Gjøvik

Prosjekteier

Moelven Mjøsbruket AS

Teknologileverandører

 • AS Byggetjenester
 • Drytec Sverige AB

Teknologisk innovasjon

 • Ny metode for vedlikehold av trelasttørker med betongkonstruksjoner
 • Ny type isolasjon (polyuretan) sprayes på alle yttervegger/tak i tørkeren etterfulgt av fleksibelt tettingssjikt

Kompetanseutvikling

 • Samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt med stor kontaktflate innen treforedling i Norge, kompetansen vil utvikles og spres i dette miljøet
 • Holdbarheten for denne teknologien bedømmes om 5- 10 år

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Tidligere utprøvd i Sverige

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for sagbruk som er isolert på den "tradisjonelle" måten
 • Potensiale nasjonalt for flere implementeringer bedømmes stort (finnes veldig mange trelasttørker bygd i betong/betongelementer)
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, og reduserte klimagassutslipp