Utnytter spillvarme fra aluminiumsproduksjonen til å produsere strøm

Validering av teknologi for strømproduksjon fra spillvarme ved Hydro Aluminiums pilotanlegg på Karmøy

Prosjekteier

Hydro Aluminium AS

Teknologileverandører

 • Hydro Aluminium AS

Teknologisk innovasjon

 • Varmeveksler tilpasset sammensetning og temperaturnivå til avgass fra elektrolysecellene
 • Konseptutvikling, integrering og optimalisering av varmeveksler og strømproduksjonsenhet
 • Verifisering av teknologi både for lav- og høytemperatur strømproduksjon fra spillvarme fra elektrolyseprosessen

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Driftserfaring under reelle driftsbetingelser gir nødvendig læring for videre oppskalering og kommersialisering av teknologien
 • Kompetanseheving i Hydros teknologimiljø og hos eksterne partnere som NTNU
 • Samarbeid med ulike underleverandører

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologikonseptet innen aluminiumindustrien i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for spredning til andre aluminiumsverk nasjonalt og internasjonalt
 • Overførbart til annen industri med lav- og høytemperatur overskuddsvarme
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi reduserte utslipp av klimagasser