Utprøving av CIGS tynnfilmteknologi på Røykenbadet

Prosjektet vil teste ut ny lettveiende solcelleteknologi på taket til Røykenbadet. Takkonstruksjonen er ikke dimensjonert for å tåle ekstravekten av et konvensjonelt solcellesystem og Asker kommune ønsker å produsere egen strøm gjennom solceller. CIGS tynnfilm teknologi er et alternativ til konvensjonelle solcellepaneler og veier ned mot kun 2 kg/m2 og det nye anlegget blir på nesten 1600 m2.

Prosjekteier

Oneco Greenenergy AS

Teknologileverandører

 • OneCo GreenEnergy AS
 • Rambøll
 • Structror

Teknologisk innovasjon

 • Muliggjør legging av solcellepaneler på tak som ikke tåler vekten av konvensjonelle solcelleanlegg
 • CIGS tynnfilmen er svært bøyelig og limes på taket. Derfor kan den monteres på tak som ikke er flate
 • Taktetting: Tynnfilm limes på taket og kan erstatte anlegg som ville boret hundrevis av hull i taket

Kompetanseutvikling

 • Det er ønskelig å samle data og erfaringer fra slike anlegg for å kunne si noe om hvilken kvalitet, holdbarhet og lønnsomhet de gir sammenlignet med konvensjonelle solcelleanlegg
 • Brannsikkerhet
 • Økt levetid og belastning på eksisterende tekket tak

Realisert spredning av teknologi

 • Så vidt vi vet, i denne skala på flate tak, så er det 1. gangs implementering i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien vil kunne brukes innenfor shipping industrien hvor det kan være utfordrende å legge tradisjonelle solcellepaneler
 • CIGS utvikles i stor fart da den har meget god kareteristikk i forhold til temperaturkoeffisentene og blir ikke affektert av høye temperaturer slik som tradisjonelle paneler. Dette gjør panelene spesielt egnet for også fasdeløsninger hvor dette kan direkte limes på.
 • Vi ser et stort behov for slike løsninger da installasjonstiden kan reduseres samt alle flater hvor man opplever store merkostander og risiko ved penetrering av bygningskroppen.