Utvikling og installering av microgrid i borettslag

Olsengården borettslag, bestående av 50 leiligheter i Oslo, vil installere et solcelle- og batterianlegg med dynamisk strømstyring for å levere strøm til varmtvann, felleslaster som lys i fellesarealer og bakgård, og strøm til ladeanlegg for biler. Borettslaget kan med dette bruke egen strøm for å håndtere effekttopper, levere strøm til ladeanlegg i garasje, og levere strøm tilbake til nettet.

Prosjekteier

Olsengården borettslag

Teknologileverandører

 • Schneider Electric Norge AS
 • Bluetec
 • Smart Innovation Norway

Teknologisk innovasjon

 • Batterilagring i større skala i borettslag
 • Dynamisk strømstyring ved hjelp av kunstig intelligens i borettslag

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet vil kunne gi store energibesparelser, energieffektiviseringsgevinster og bane vei for hyllevareløsninger og nye bransjestandarder for strømstyring i borettslag i Norge. Samarbeid med USBL og Horisont 2020 prosjektet INVADE sikrer at kompetansen spres til andre strategiske aktører og læringsarenaer.

Realisert spredning av teknologi

 • 1. spredning av dynamisk strømstyring i borettslag i Norge
 • 1. spredning av batterilagring i større skala i borettslag

Videre utvikling og videre spredning

 • I neste fase vil løsningen bli forsøkt utvidet til naboborettslag for å delta i et fremtidig fleksibilitetsmarked.
 • Borettslaget vil sørge for kunnskapsformidling til sentrale aktører i bransjeorganisasjoner som NHO-Nelfo via seminar, konferanser og fagtidsskrifter.
 • Vi vil kontakte masterstudenter før oppstart for at de kan skrive sin masteroppgave om prosjektet. INVADE er et forskningsprosjekt og resultater fra prosjektet vil også tas inn i deres rapportering.