Vabakkjen – batteripakke for solcelleanlegg

Prosjektet omfatter innkjøp og fysiske installasjon av ny batteribank for lagring av fornybar energi som skal bidra til energieffektivisering og økt produksjon av fornybar energi ved et av Statsbyggs eiendommer i Norge. Statens Vegvesen Vabakkjen ble ferdigstilt for Statsbygg som et lavenergihus. Bygget har 2 termiske lagre som benyttes til kjøle- og varmelagre. I sommerperioden brukes strømmen fra PV-anlegget til å kjøle ned isvann som lagres i tank og som benyttes til kjøling. Det øvrige overskuddet fra PV-anlegget eksporteres tilbake til strømnettet inntil man når eksportbegrensningen. NVE har gjennom forskrift satt en eksportbegrensning elektrisk kraft på 100 kW effekt for plusshus. Høy kraftproduksjon på solrike dager, kombinert med et svært lavt energibruk gjør at solcelleanlegget må nedjustere sin produksjon disse dagene slik at eksportgrensen på 100 kW overholdes. Teoretisk kan bygget eksporter 180-190 kW pr time i slike perioder. Med en batteripakke vil lagring av energi medføre at solcelleanlegget alltid produserer maksimalt.

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

 • Thomas Sannum
 • Multiconsult
 • Øystein Røksund
 • Norsk Solenergi

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av batterilagring til effektutjevning
 • Økt utnyttelse av fornybar energikilde
 • Kombinere termiske lagre, batterilagring og solcelleanlegg.
 • Øke andel selvforsyning til 60%

Kompetanseutvikling

 • Effektiv styring av energiflyten
 • Demonstrasjonsanlegg med muligheter for målinger og oppfølging
 • Referanseprosjekt

Realisert spredning av teknologi

 • Spredning av erfaring og teknologi til Statsbygg, overføringseffekten er derfor meget stor.
 • Den omsøkte løsningen med batterisystem sammen med termiske lagre er ikke tidligere implementert i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Styringssystemet bør videreutvikles slik at man kan optimalisere effektutjevningen