Vabakkjen – batteripakke for solcelleanlegg

Målet med prosjektet Høgskolen i Innlandet, på Campus Evenstad i Norge, er å finne ut hvordan transportsystemer og bygg kan sammen bidra til effektiv utnyttelse av fornybarenergi løsninger ved å teste ut vehicle to grid (V2G). Pilotprosjektet skal starter våren 2018 . Prosjektet omfatter anskaffelse og installasjon av 5 V2G ladestasjoner, utvikle dashbord løsning for å vise og presentere status og samspill i hele energisystemet og mobilapp for styring og varsling ved bruk av V2G ladestasjoner. Besparelsen for prosjektet ligger på effekt (kW). Effektreduksjon blir 100 kW, tilsvarende 20% av elektrisk effektbehov. Ikke alle biler er koblet til samtidig og samtidigheten antas til 60% som gir effektreduksjon på 60 kW. Prosjektet gir økt nytteverdi ved integrasjon i batteriløsningen på Campus Evenstad, som også har lokalt produsert strøm. Prosjektet reduserer effekttopper, og bidrar til forsyningen på tider av døgnet det ikke produseres solstrøm. Erfaringene som høstes vil hjelpe å realisere ZEN (Zero Energy Neighborhood) prosjektet sammen med NTNU og SINTEF. V2G kan være en interessant fremtidig forretningsmulighet til energiselskaper.

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

 • ABB
 • WEN/Tesla
 • Thomas Sannum
 • Multiconsult
 • Øystein Røksund

Teknologisk innovasjon

 • Bruk av batterilagring til effektutjevning
 • Økt utnyttelse av fornybar energikilde
 • Kombinere termiske lagre, batterilagring og solcelleanlegg.
 • Øke andel selvforsyning til 60%

Kompetanseutvikling

 • Effektiv styring av energiflyten
 • Demonstrasjonsanlegg med muligheter for målinger og oppfølging
 • Referanseprosjekt

Realisert spredning av teknologi

 • Spredning av erfaring og teknologi til Statsbygg, overføringseffekten er derfor meget stor.
 • Den omsøkte løsningen med batterisystem sammen med termiske lagre er ikke tidligere implementert i Norge.

Videre utvikling og videre spredning

 • Styringssystemet bør videreutvikles slik at man kan optimalisere effektutjevningen