Vannbårne varmeløsninger til lavenergibygg i Kristiansand

Nye vannbårne varmeløsninger for lavenergibygg i Kristiansand

Prosjekteier

Agder Energi Varme AS

Utnytter det varme tappevannet flere ganger. Pilotmodell under testing av det nye systemet.

Enkel løsning. - Vi utnytter det varme tappevannet flere ganger, sier Rolf Julin. Her med pilotmodellen som har vært brukt under testing av det nye systemet.

Gode samarbeidspartnerne. Fra venstre: Kåre Henning Åsly, daglig leder Moi Rør; Rolf Julin, teknisk sjef AE Varme; Vidar Naustvoll, distriktssjef sør LK Systems.

Profilert prosjekt. I byggeprosjektet Q42 på hjørnet av Dronningens gate og Elvegata i Kristiansand skal den nye komfortløsningen installeres i 69 moderne leiligheter. Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS.

Teknologileverandører

 • Agder Energi Varme
 • Moi Rør A/S, LK Systems AS

Teknologisk innovasjon

 • Innovativ sammensetning av teknologi, introdusert i nytt markedssegment
 • Forenklet og effektivisert vannbårent anlegg internt i bygget, egnet for industrialisering
 • Utnyttelse av struktur for distribusjon av varmt forbruksvann til gulvvarme
 • Prøve nye forbrukspunkt, f.eks. vaskemaskin og oppvaskmaskin på varmtvann fra fornybarkilder

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg for øvrig fjernvarmebransje, arkitekter og eiendomsutviklere
 • Samarbeid med andre kompetansemiljø (entreprenører, VVS-bransjen og Bellona)
 • Formålsdelt måling av forbruk for verifisering og analyse
 • Skreddersydd måleprogram tilbys sluttbruker for kundeoppfølging og økt bevissthet
 • Presentasjoner i møtearenaer og ved konferanser
 • Diverse artikler i fagpresse

Realisert spredning av teknologi

 • Parallelle utviklingsløp er på gang gjennom Enovas konkurranse for forenklede varmeløsninger
 • Tre bygg i Kristiansand med ny løsning
 • Ett nytt bygg med 70 leiligheter under bygging med ny løsning
 • Industrialisert produksjon ved LK systems fabrikk i Sverige

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet i bygg med meget lavt energiforbruk, jfr. TEK15
 • Industrialisering gjør løsningen egnet for vannbårne anlegg i hele Norge
 • Relevant for de store entreprenørene, bransjeforeninger og industrien
 • Flere utstyrsprodusenter ønsker å være med, planlegger flere prototyper av integrerte skapløsninger i nær framtid
 • Plan for innsamling av erfaringsdata fra bygg i drift. Resultatene vil foreligge etter ett års drift