Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Varmesentral med energilager for gatevarme i Asker

Wessel Energi AS har etablert et nytt og innovativt varmeproduksjonssystem i Asker sentrum. Brønnsystemet leverer lavtemperatur varme- og kjølekapasitet til fire store sluttbrukere. Varmen fordeles til tre eiendommer (ca 20.000 m2) og gatevarme (25.000 m2). Anlegget får en torertisk spisslastkapasitet på 13,5 MW og kan levere 3 MW varme i lengre perioder. I alt skal anlegget levere ca 7 GWh lavtemperert varme årlig. Anlegget er forberdt for framtidig utvidelse til Føyka-Elvely. Energibrønnene etableres i tilknytning til byggingen av Wesselkvartalet, som er ferdigstillt i høst. Asker kommune er samarbeidspartner i prosjektet og kommunen har faset ut en oljekjele (7 MW) og og eksisternde elkjele (6 MW) vil fungere som reserveløsning. Kommunen skal dermed kjøpe lokalt produsert geovarme for å holde sentrum snø- og isfritt og gjøre området attraktivt for næringsdrivende og alle som besøker sentrum. Kort om systemet: 1. Levere et effektbehov for oppvarming på 13,5 MW fra tre varmelagre ved å forflytte varme, varmeveksling og varmepumpe for magasinering av 50 GrdC vann. 2. Erstatte dagens bruk av oljekjeler, idag ca 8 MW. 3. Utnytter fjellets naturlige vanngjennomstrømning og oppsprekking av brønnveggene. 4. Sesonglagring av varme fra gatevarmelanlegget og kjølevarme fra næringsbygg.

Prosjekteier

WESSEL ENERGI AS

Bilde av 2 menn i arbeidsklær og hjelm i et rom med betonggulv