Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Varmesentral med energilager for gatevarme i Asker

Wessel Energi AS planlegger å etablere et nytt og innovativt varmeproduksjonssystem i Asker sentrum. Det søkes om støtte til etablering av et innovativt brønnsystem som vil levere lavtemperatur varme og kjølekapasitet til fire store sluttbrukere. Varmen fordeles til tre eiendommer (ca 20.000 m2) og gatevarme (25.000 m2). Anlegget får en spisslastkapasitet på 13,5 MW og forutsettes å kunne levere 3 MW varme i lengre perioder. I alt skal anlegget levere ca 7 GWh lavtemperert varme årlig. Framtidig utvidelse til Føyka-Elvely kan bli aktuelt, siden området ligger bare 100 meter fra Wesselgården og skal bygges ut med 120.000 m2 bygningsflate. Energibrønnene etableres i tilknytning til byggingen av Wesselkvartalet, som planlegges ferdigstilt våren 2020. Asker kommune er samarbeidspartner i prosjektet og kommunen har som mål å fase ut en oljekjele (7 MW) og elkjele (6 MW) og kjøpe lokalt produsert geovarme for å holde sentrum snø- og isfritt og gjøre området attraktivt for næringsdrivende og alle som besøker sentrum. Kort om systemet: 1. Levere et effektbehov for oppvarming på 13,5 MW fra tre varmelagre ved å forflytte varme, varmeveksling og varmepumpe for magasinering av 50 GrdC vann. 2. Erstatte dagens bruk av oljekjeler, idag ca 8 MW. 3. Utnytte fjellets naturlige vanngjennomstrømning og oppsprekking av brønnveggene. 4. Sesonglagring av varme fra gatevarmelanlegget og kjølevarme fra næringsbygg.

Prosjekteier

Wessel Energi AS