Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Vassinghaugen borettslag

Prosjektet Vassinghaugen består av to leilighetsbygg med 10 leiligheter hver, beliggende i Stod i Steinkjer Kommune. Bygg 1 blir bygd først, Bygg 2 blir bygd senere (estimert oppstart sent 2019). Leilighetene føres opp som andelsleiligheter/borettslag. Byggestart Bygg 1 høsten 2018. Prosjektet er planlagt oppført etter byggereglene i TEK17, men med flere forbedringer. Styringssystem med automatikk for optimalt energi- og effektbehov skal samordne følgende element i byggene: - leiligheter med energimerke Lysegrønn A - energibrønner som henter varme fra fjellet - vannbåren varme i gulv kjøkken, stue og bad - sentral varmtvannstank med sirkulasjonsledning - energimålere for både romvarme og tappevann i hver leilighet - solceller på taket som forsyner bygget med fornybar energi - batteriløsninger i teknisk rom for lagring og salg av strøm - batteri gir bygget strøm (UPS) ved strømstans - kjøp av strøm konsentrert til perioder på døgnet med lave strømpriser - mulighet for salg av strøm i perioder av døgnet med høye strømpriser Prosjektet legger opp til en helhetlig løsning, som gir optimale driftsforhold for bygget – og lave felleskostnader for beboerne. Ulike teknologier og løsninger settes sammen til en skreddersydd helhet, der alle punktene ovenfor er nødvendige for å gi det mest optimale resultatet. Energibrønner henter varme fra fjellet og gir en stabil oppvarming av rom og varmt tappevann hele året. Varmepumpa har automatikk som sikrer drift kun i perioder der strømprisen er lav, og holder seg unna tider på døgnet med forbrukstopper (morgen/ettermiddag). Dette er mulig på grunn av magasineringsevnen til betong: leilighetene vil ikke merke at varmepumpa har stoppet i to-tre timer. Med batterilagring unngår man å bruke strøm når strømmen er dyrest, samtidig som man unngår effekttoppene gjennom et døgn. Batteriet lades av overskudd fra solcelleanlegget (sommers tid) eller ved lave strømpriser. Automatikk skal ha kontroll på blant annet strømpriser og værvarsel, slik at lading av batteriet blir optimalisert gjennom døgnet og strømforbruket blir rimeligst mulig – samtidig som bygget kan ha strøm i korte perioder med strømbrudd. Helheten i løsningene er viktig, og vi er avhengig av at alle planlagte løsninger blir med for å få dette optimalt. Prosjektet vil være et framtidsrettet prosjekt, og angi løsninger for å oppnå nullutslippssamfunnet. Formålet er å brøyte vei, og vise resten av byggenæringen hvordan starten på framtida ser ut. Dette gjør vi ved å integrere kjente teknologier med ny teknologi i et finstemt samspill. Vårt mål er å være med å endre tankegangen i byggesektoren: fra å tenke kortsiktig økonomisk profitt – til å tenke langsiktig profitt for både byggherre, entreprenør, sluttkunde og kloden vår.

Prosjekteier

BINDE EIENDOM AS

Et diagram over et selskap

Et linjediagram med blå og oransje linjer

Et diagram over et selskap