Vassinghaugen borettslag

Prosjektet Vassinghaugen består av to leilighetsbygg med 10 leiligheter hver, beliggende i Stod i Steinkjer Kommune. Bygg 1 blir bygd først, Bygg 2 blir bygd senere (estimert oppstart sent 2019). Leilighetene føres opp som andelsleiligheter/borettslag. Byggestart Bygg 1 høsten 2018. Prosjektet er planlagt oppført etter byggereglene i TEK17, men med flere forbedringer. Styringssystem med automatikk for optimalt energi- og effektbehov skal samordne følgende element i byggene: - leiligheter med energimerke Lysegrønn A - energibrønner som henter varme fra fjellet - vannbåren varme i gulv kjøkken, stue og bad - sentral varmtvannstank med sirkulasjonsledning - energimålere for både romvarme og tappevann i hver leilighet - solceller på taket som forsyner bygget med fornybar energi - batteriløsninger i teknisk rom for lagring og salg av strøm - batteri gir bygget strøm (UPS) ved strømstans - kjøp av strøm konsentrert til perioder på døgnet med lave strømpriser - mulighet for salg av strøm i perioder av døgnet med høye strømpriser Prosjektet legger opp til en helhetlig løsning, som gir optimale driftsforhold for bygget – og lave felleskostnader for beboerne. Ulike teknologier og løsninger settes sammen til en skreddersydd helhet, der alle punktene ovenfor er nødvendige for å gi det mest optimale resultatet. Energibrønner henter varme fra fjellet og gir en stabil oppvarming av rom og varmt tappevann hele året. Varmepumpa har automatikk som sikrer drift kun i perioder der strømprisen er lav, og holder seg unna tider på døgnet med forbrukstopper (morgen/ettermiddag). Dette er mulig på grunn av magasineringsevnen til betong: leilighetene vil ikke merke at varmepumpa har stoppet i to-tre timer. Med batterilagring unngår man å bruke strøm når strømmen er dyrest, samtidig som man unngår effekttoppene gjennom et døgn. Batteriet lades av overskudd fra solcelleanlegget (sommers tid) eller ved lave strømpriser. Automatikk skal ha kontroll på blant annet strømpriser og værvarsel, slik at lading av batteriet blir optimalisert gjennom døgnet og strømforbruket blir rimeligst mulig – samtidig som bygget kan ha strøm i korte perioder med strømbrudd. Helheten i løsningene er viktig, og vi er avhengig av at alle planlagte løsninger blir med for å få dette optimalt. Prosjektet vil være et framtidsrettet prosjekt, og angi løsninger for å oppnå nullutslippssamfunnet. Formålet er å brøyte vei, og vise resten av byggenæringen hvordan starten på framtida ser ut. Dette gjør vi ved å integrere kjente teknologier med ny teknologi i et finstemt samspill. Vårt mål er å være med å endre tankegangen i byggesektoren: fra å tenke kortsiktig økonomisk profitt – til å tenke langsiktig profitt for både byggherre, entreprenør, sluttkunde og kloden vår.

Prosjekteier

Binde Eiendom AS

Teknologileverandører

 • Binde Framtid
 • Rørtek
 • NTE Elektro
 • Eaton
 • HVACS
 • Binde Framtid
 • Rørtek
 • NTE Elektro
 • Eaton
 • HVACS
 • Binde Framtid
 • Rørtek
 • NTE Elektro
 • Eaton
 • HVACS

Teknologisk innovasjon

 • Energibrønn og væske-vann-varmepumpe som står for romoppvarming og oppvarming av varmt tappevann.
 • Batteri og automatikk som styres av effektforbruk og/eller strømpriser
 • Solceller som produserer fornybar energi og lader batteriene for bruk etter at sola har gått ned
 • Energibrønn og væske-vann-varmepumpe som står for romoppvarming og oppvarming av varmt tappevann.
 • Batteri og automatikk som styres av effektforbruk og/eller strømpriser
 • Solceller som produserer fornybar energi og lader batteriene for bruk etter at sola har gått ned
 • Energibrønn og væske-vann-varmepumpe som står for romoppvarming og oppvarming av varmt tappevann.
 • Batteri og automatikk som styres av effektforbruk og/eller strømpriser
 • Solceller som produserer fornybar energi og lader batteriene for bruk etter at sola har gått ned

Kompetanseutvikling

 • Læringsmålet er å få ned energi- og effektforbruk i bygg med kombinasjon av solceller, energibrønn og batterier med nødvendig automatikk. Viktige erfaringer etableres, og må ut til resten av byggebransjen. Kompetanseutvikling for alle aktører blir stor, og dette må også ut til andre aktører.
 • Bygget er utstyrt med en informasjonsskjerm som er tilgjengelig for beboere og besøkende. Dette vil gi fokus hos hver enkelte som måtte passere
 • Læringsmålet er å få ned energi- og effektforbruk i bygg med kombinasjon av solceller, energibrønn og batterier med nødvendig automatikk. Viktige erfaringer etableres, og må ut til resten av byggebransjen. Kompetanseutvikling for alle aktører blir stor, og dette må også ut til andre aktører.
 • Bygget er utstyrt med en informasjonsskjerm som er tilgjengelig for beboere og besøkende. Dette vil gi fokus hos hver enkelte som måtte passere
 • Læringsmålet er å få ned energi- og effektforbruk i bygg med kombinasjon av solceller, energibrønn og batterier med nødvendig automatikk. Viktige erfaringer etableres, og må ut til resten av byggebransjen. Kompetanseutvikling for alle aktører blir stor, og dette må også ut til andre aktører.
 • Bygget er utstyrt med en informasjonsskjerm som er tilgjengelig for beboere og besøkende. Dette vil gi fokus hos hver enkelte som måtte passere

Realisert spredning av teknologi

 • Vi har stort fokus på at kunnskap og resultater fra prosjektet skal ut til omverdenen. Vi har ulike måter å få til dette på: hjemmeside, Facebook, aviser og Byggforsk/NTNU
 • Omtalt i Adressea, Teknisk Ukeblad, Byggmesteren og i FERD som eier Mestergr.
 • Vi har stort fokus på at kunnskap og resultater fra prosjektet skal ut til omverdenen. Vi har ulike måter å få til dette på: hjemmeside, Facebook, aviser og Byggforsk/NTNU
 • Omtalt i Adressea, Teknisk Ukeblad, Byggmesteren og i FERD som eier Mestergr.
 • Vi har stort fokus på at kunnskap og resultater fra prosjektet skal ut til omverdenen. Vi har ulike måter å få til dette på: hjemmeside, Facebook, aviser og Byggforsk/NTNU
 • Omtalt i Adressea, Teknisk Ukeblad, Byggmesteren og i FERD som eier Mestergr.

Videre utvikling og videre spredning

 • Vassinghaugen er vår start på veien mot konseptet Framtidsbygg, som også skal omhandle eneboliger og næringsbygg. Vi ønsker også å se på muligheter for rehabilitering av ulike typer bygg og integrere tilsvarende løsninger der, siden det er her det største potensialet for energi- effekt- og klimagassreduksjon ligger. For å unngå uhensiktsmessige kostnader til forbrukerne på grunn av nettutbygging, tilbyr disse løsningene vi viser store potensielle samfunnsøkonomiske besparelser.
 • Vassinghaugen er vår start på veien mot konseptet Framtidsbygg, som også skal omhandle eneboliger og næringsbygg. Vi ønsker også å se på muligheter for rehabilitering av ulike typer bygg og integrere tilsvarende løsninger der, siden det er her det største potensialet for energi- effekt- og klimagassreduksjon ligger. For å unngå uhensiktsmessige kostnader til forbrukerne på grunn av nettutbygging, tilbyr disse løsningene vi viser store potensielle samfunnsøkonomiske besparelser.
 • Vassinghaugen er vår start på veien mot konseptet Framtidsbygg, som også skal omhandle eneboliger og næringsbygg. Vi ønsker også å se på muligheter for rehabilitering av ulike typer bygg og integrere tilsvarende løsninger der, siden det er her det største potensialet for energi- effekt- og klimagassreduksjon ligger. For å unngå uhensiktsmessige kostnader til forbrukerne på grunn av nettutbygging, tilbyr disse løsningene vi viser store potensielle samfunnsøkonomiske besparelser.