Verdens tynneste diamantvaier til saging av solcellewafere gir mindre svinn

Bygging av pilotanlegg for industrialisering av sageprosess ved bruk av 40 μm kjernevaiertykkelse for waferproduksjon ved NorSuns fabrikk i Årdal

Prosjekteier

Norsun AS

Nærbilde av metall. Foto: NorSun AS

Nærbilde av fasaden til NorSuns fabrikk i Årdal. Foto: NorSun AS

NorSuns fabrikk i Årdal. Foto: Norsun AS

På innsiden av NorSuns fabrikk i Årdal. Foto: Norsun AS

Teknologileverandører

 • MeyerBurger, Artech, Rena

Teknologisk innovasjon

 • Saging av ingot med smalere diamantvaiertykkelse på 40 μm som medfører mindre avkapp pr wafer. Dette fører til redusert energiforbruk pr wafer produsert
 • Automatisert limeprosess for økt stabilitet i masseproduksjon
 • Lasermerking av sluttprodukt før liming for sporbarhet

Kompetanseutvikling

 • Erfaringer fra drift- og vedlikehold av energieffektiv waferproduksjon
 • Tett samarbeid med solcelleprodusenten SunPower
 • Samarbeid med Sintef og underleverandører av vaier, kjernevaier, sagevæske og annet utstyr

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Betydelig spredningspotensial globalt da solceller forventes å oppnå et konkurransedyktig kostnadsnivå for produksjon av kraft i solrike land
 • Installasjonstakten av mono-silisium solceller er forventet å øke til 100 GW i 2020.
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av fornybar kraft, og reduserte utslipp av klimagasser