Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Verkshagen – Energieffektive boliger i et helhetlig perspektiv

Verkshagen byggetrinn 2 består av 36 småhus og utgjør siste byggetrinn i delfeltet Verkshagen i Verksbyen i Fredrikstad. Verksbyen er en av de aller største tettstedsutviklingene i Fredrikstad over de neste årene, med en planlagt utbygging av 1 000 – 1 500 boliger. Følgende tiltak inngår i prosjektet: 1. Sentralisert HYSS-løsning. Oppvarmingsløsning med 120 kW bergvarmepumper koblet mot 8 energibrønner og 64 solfangere á 2 m2. Løsningen forventes å oppnå en SCOP på 5 til 7. Det etableres én energisentral som skal dekke hele byggetrinnet. Energisentralen inkluderer, i tillegg til varmepumpene, akkumuleringstanker til varmt tappevann og romvarmekretsen med el-kolber på til sammen 72 kW som spisslast. 2. Byggene bygges i tre og med passivhusstandard. 3. Smarthusstyring i boligene. Mulighet for bl.a. å styre belysning, solskjermende screens og justere temperatur på gulvvarme, presentert i et oversiktlig brukerinterface. Dette vil gi beboerne en mulighet til å ta en mer aktiv rolle i faktorer som påvirker energibruket i boligen. Hoveddelen av innovasjonen består i den sentraliserte HYSS-løsningen. Free Energy har gjennom markedserfaringer siden 2014 bevist at HYSS leverer SCOP på 5 - 7 for villasegmentet. Det gir store økonomiske og miljømessige besparelser. Et annet viktig innovasjonselement i prosjektet er helhetskonseptet Future Living. HYSS kombinert med trebygg i passivhusstandard, bygningsintegrerte solceller på takene, smarthusteknologi, energifellesskap, effektutjevningstiltak og optimal utnyttelse av lokalprodusert solstrøm vil Verkshagen fungere som et viktig utstillingsvindu for fremtidens plussenergiboliger med lavt klimafotavtrykk og tiltalende utseende. Elementene som det søkes støtte om i denne søknaden, HYSS, passivhusstandard og smarthusteknologi, utgjør en viktig del av denne innovasjonen. Alle typer bygg kan benytte disse løsningene, og helhetstankegangen kan bidra til å skape en ny norm spesielt innenfor boligsegmentet. Markedspotensialet er dermed stort. Involverte partnere i prosjektet vil kunne spre kunnskap og erfaringer til andre relevante prosjekter. Free Energy ønsker å benytte Verkshagen Park til kommersiell utprøving, og vil ta med erfaringer fra dette prosjektet videre. Multiconsult har som rådgiver en betydelig mulighet til å spre kunnskap videre til nye prosjekter over hele landet. Arca Nova vil ta med seg erfaringer fra dette prosjektet både til senere faser i Verksbyen, og til andre prosjekter i lokalt. Som vedlegg til sluttrapporten er det utarbeidet en prosjektrapport med fyldiggjørende informasjon om prosjektgjennomføringen og oppnådd energiresultat.

Prosjekteier

ARCA NOVA BOLIG AS

en innsjø omgitt av bygninger og trær