Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Vestre Plus - verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Målet til prosjektet har vært å skape en unik fabrikk som vil overoppfylle målene satt i Paris-avtalen ("ParisProof"), samt plusshuskravene i FutureBuilt ZERO (2020). Målet er at The Plus skal bli Nordens første BREEAM Outstanding-industribygg. Status ved sluttrapport er at The Plus er, etter det vi kjenner til, det første industribygget som er bygget etter passivhusstandard med utstrakt varmegjenvinning og lagring. Målene som ble satt om å oppfylle plusshuskravene til FutureBuilt Zero (2020), samt målene i Paris-avtalen er begge overholdt, noe fabrikken sannsynligvis er det første industribygget til å gjøre noen gang. Bygget er ikke ferdig BREEAM-revidert, men ligger an til å oppfylle kravet for «Outstanding» med god margin. Alle de uttalte målsetningene i søknaden er oppfylt men med mindre justeringer som fremgår av sluttrapporten for prosjektet.

Prosjekteier

THE PLUS AS

En bygning med mange vinduer