Vestre Plus - verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

Vestre planlegger å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i Magnor i Norge. Vestre Plus er et plusshusprosjekt som vil redusere energiforbruket med 60 % og klimagassutslippene med 50 % sammenlignet med tilsvarende, konvensjonelle fabrikker. Vestre Plus blir sannsynligvis Nordens første industribygg som oppnår høyeste miljøklasse BREEAM Outstanding.

Prosjekteier

Vestre AS

Teknologileverandører

 • Vestre AS
 • Siva
 • Fokus Rådgivning AS
 • BIG Bjarke Ingels Group
 • Bygganalyse AS
 • Nordic Office of Architecture AS
 • Erichsen & Horgen AS
 • Foyn Consult AS

Teknologisk innovasjon

 • Nordens første "Paris proof" industribygg som oppnår høyeste miljøklasse BREEAM Outstanding og som tilfredsstiller plusshuskravene
 • Massivtre, lavkarbonbetong A, resirkulert armeringsstål og utslippsfri/fossilfri byggeplass
 • Avansert energisystem som henter ut over overskuddsvarme fra prosess til bygg

Kompetanseutvikling

 • Verifiserer at det kan bygges møbelfabrikker i Norge som reduserer energibruken med over 60 % og klimagassutslippene med over 50 %

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av industribygg bygd etter passivhus standard med utstrakt varmegjennvining og lagring
 • Sannsynligvis verdens første implementering i industribygg av teknologi som når "Paris proof"-nivå

Videre utvikling og videre spredning

 • Globalt utstillingsvindu for høyeffektiv, miljøvennlig fastlandsindustri
 • Vestre Experience Center vil ta i mot besøkende fra hele verden
 • Teknologi- og produksjonsdata i sanntid gjøres tilgjengelig for alle online