Vi deler solenergi

Boligutviklingsprosjekt. Prosjektet skal løfte boligområdet fra en standard utbygging basert på gjeldende krav og standarder til et prosjekt fokuserer på energideling mellom boligene og utnytter sola som hovedenergikilde

Prosjekteier

Rød Invest AS

Teknologileverandører

 • OneCo Green Energy AS
 • Smart energi
 • OneCo Green energy

Teknologisk innovasjon

 • Energidelingssystem og smarthusteknologi
 • Effektmåling
 • Hybrid energisystem

Kompetanseutvikling

 • Det er planlagt gjennomført fire åpne folkemøter om prosjektet for å motivere for å forklare og involvere innbyggerne i fremtidens
 • Området ligger nært til demonstrasjonsarenaen Smart Energi Hvaler (SEH) og vil kunne inngå som en egen demoaktivitet i denne
 • Prosjektet har målsetning om å spre informasjon og kunnskaps både i planleggings- og gjennomføringsfasen, men ikke minst etter at prosjektet er realisert i form av workshops, konferanseinnlegg, pressemeldinger og artikler.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av den samlede teknologiske løsningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Gitt at kostnadene reduseres, vil det kunne være et betydelig marked innen nye boliger, boligfelt og andre områder med bygg for denne typen
 • Konseptet og/eller deler av konseptet vurderes å ha potensial til å etablere seg som en standard for feltutbygging
 • Løsningene vurderes å ha betydelig spredningspotensial