Videreutvikling av energianlegg med CO2 som arbeidsmedium

Erstatning av gammelt NH3-anlegg med en ny type anlegg med CO2 som arbeidsmedium

Prosjekteier

Tine SA avd Selbu

Teknologileverandører

  • WINNS AS, CARDIO AS

Teknologisk innovasjon

  • CO2-anlegget benytter både kald og varm side (kombinert kulde- og varmeanlegg)
  • Fult fordampersystem, vil yte 10 - 15 % bedre sammenlignet med tradisjonelt tørrfordampersystem

Kompetanseutvikling

  • Resultatene av prosjektet skal formidles i TINE-systemet
  • Cardio ønsker å formidle teknologien eksternt gjennom foredrag, fagblad etc.

Realisert spredning av teknologi

  • Andre implementering av denne typen CO2-anlegg i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Oppbygningen med enkle, fleksible og servicevennlige anleggsmoduler gjør teknologien interessant å benytte i andre prosesser som kan gjenvinne kulde og varme
  • WINNS ønsker å bruke sitt nettverk med samarbeidspartnere for å heve kompetansen på bruken av CO2 som kuldemiddel