Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

VIV - Varmelagring i vannrik masse

Prosjektet varmelager i vannrike masser, VIV skal gjennomføres på Jevnaker av Inaventa Solar som er en heleid datter av konsernet 3Norske. Formålet er å utvikle, bygge og demonstrere et varmelager i fjell med grunnvann i bevegelse. Det skal etableres barrierer for vanngjennomtrengning rundt fjellvolumet som anvendes til lagring ved å lukke porer og sprekker i fjell ved injeksjon av sementløsning under høyt trykk.

Prosjekteier

INAVENTA SOLAR AS

en bygning med rødt tak