Workplace Oo, energieffektivt kontorbygg i Oslo

Workplace Oo, kontorbygg med passiv kjøling og oppvarming av bygget via varmeveksling med en geobrønn, samt forvarming/kjøling av ventilasjonslufta. Internt i bygget vil komfortkjøling skje via et selvregulerende system uten bruk av reguleringskomponenter

Prosjekteier

Skanska CDN Oslo 3 AS

Workplace Oo. Foto: Big Fish

Workplace Oo. Illustrasjon: Rift

Workplace Oo. Foto: Rift.

Teknologileverandører

 • Leverandør ikke bestemt
 • SWECO AS
 • Norconsult AS
 • Energima as
 • Oras
 • Skanska Norge AS

Teknologisk innovasjon

 • Energieffektiv og miljøvennlig kjøle-/forvarmeløsning for ventilasjon i kontorbygg uten kjølekompressor
 • Passiv kjøleløsning gjennom varmelager i grunn, sesonglagring av varme
 • Integrert kjøle- og oppvarmingssystem, økt borehull diameter (14 cm)

Kompetanseutvikling

 • Anlegget vil bli tilrettelagt for demonstrasjon
 • Resultatet verifiseres via detaljert måling
 • Kompetanseutviklingen hos leverandører av geobrønner (endrede dimensjoneringsforhold), aggregatleverandører (endret systemløsning), samt leverandør av kjøle/klimatiseringsanlegg internt i bygget (endrede dimensjoneringsforhold, systemløsning)
 • Presentasjon av systemløsning samt dokumentert resultat, vil bli kommunisert i fagmiljø og relevante fora

Realisert spredning av teknologi

 • Komponenter i systemet er kjent i Norge i dag, systemløsningen ikke vanlig, utfordringer ligger i å dimensjonere anlegget slik at nødvendig kjøle-/varmekapasitet kan tas ut av systemet på riktig temperaturnivå

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale
 • Skanska CDN har til hensikt å benytte teknologien i flere av sine byggeprosjekter, hvor et kjølebehov over en viss grense er forventet