ZEB Flexible Laboratory

ZEB Flexible Laboratory er et felles nybygg for NTNU og SINTEF. Bygget er et kombinert universitets- og høgskolebygg på 1700 m2. Selve bygningskroppen har en ambisjon om å være et nullutslippsbygg og skal benyttes til å demonstrere ny og innovativ energiteknologi. Følg prosjektet på https://zeblab.no/

Prosjekteier

NTNU Fakultet for Ingeniørvitenskap