Utlysningen fra PILOT-E er publisert

PILOT-E utlyser 120 millioner til prosjekter som tar for seg en helhetlig leveransekjede for hydrogen eller innovative løsninger for utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet.

3D-modell av alle næringstransportene Enova gir støtte til
Bilde 2