Alle energitiltak

Energirådgivning

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. Han eller hun vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Vi støtter en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale. 

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har hyret inn en energirådgiver til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Energirådgivningen må ha vært gjennomført de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

 1. Energirådgiver tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet. 
 3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:  «Kurs i energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet), «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner for å benytte en kvalifisert energirådgiver som energimerker og lager en tiltaksplan. Hvis termografering inngår i rådgivingen, øker beløpet til 7.500 kroner.

Planen fra energirådgiveren kan danne grunnlaget for støtte til oppgradering av bygningskroppen. Du kan også gjennomføre andre energitiltak som støttes, f. eks. installering av balansert ventilasjon.

Hva koster det?

Kostnadene for å engasjere en energirådgiver påvirkes av boligens størrelse, tilstand og geografiske beliggenhet. Hvis det er mulig, anbefaler vi at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Sjekk energirådgiverregisteret for å finne en energirådgiver nær deg. Merk at rådgiverne i registeret ikke er ansatt i Enova, og at det kan være energirådgivere i nærområdet ditt som ikke er oppgitt i registeret.

Er det ingen rådgivere der du bor? Sjekk om en tømrer, byggmester, snekker, eller ingeniør har riktige kvalifikasjoner. Du kan legge ut et oppdrag på mittanbud.no eller finn.no, eller sjekke Direktoratet for byggkvalitet.

Hvor mye kan jeg spare?

Starter du med en energirådgiver, vil du spare mye tid når du skal vurdere mulige energitiltak. Det vil også gjøre deg sikrere på at du velger de tiltakene som passer boligen din best, og som kutter energibruken mest.

Hvordan får jeg støtte?

Når energirådgiveren har gjort jobben og du har betalt, registrerer du kostnadene dine hos Enova. Legg ved relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge energirådgivning:

 • Du får en grundig vurdering av boligens energitilstand, som gjør det lettere å prioriterer energitiltak.
 • Du sikrer at tiltakene du gjennomfører sparer deg for mest mulig energi.
 • Boligen kan få bedre energimerke.
 • Med tiltaksplanen får du oversikt over hvilke tiltak som gir støtte fra Enova.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Dersom termografering inngår i energirådgivningen øker maksbeløpet til 7.500 kroner

Motta 50% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Tips til hvordan du finner en kvalifisert energirådgiver 

Slik finner du energirådgiveren
Energirådgiveren må ha riktige kvalifikasjoner

Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

 1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:  «Kurs i energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet), «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.
Det kan også være lurt
 • Å undersøk energirådgiverens hjemmeside og beskrivelse av sine tilbud. Hjemmesiden vil ofte angi om foretaket har de nødvendige godkjenningene.
 • Sjekke om energirådgiveren har relevante referanser fra tilsvarende oppdrag.
 • Snakke med venner og bekjente. Kanskje de har gode råd i forhold til valg av leverandør og prosessen du skal i gang med.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere energirådgivning med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova, øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016