Redusere eller styre strømforbruket

Varmestyringssystem

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å bytte til varmestyringssystem et slikt tiltak.

Et varmestyringssystem gir deg kontroll over energibruken din. Du kan tidsstyre varmen i huset, ut fra hvilken tid på døgnet det er og om du er hjemme eller ikke. Når du får kontroll på energibruken, sparer du også energi og penger.

Et varmestyringsanlegg egner seg godt for deg som:

  • Ønsker en smart løsning som gir deg større kontroll på energibruken din.
  • Bor i en bolig som kan deles inn i flere varmesoner.
  • Har anledning til å senke temperaturen i perioder på fem timer eller mer.

Hva koster det?

Det finnes både enkle og avanserte systemer, så prisen varierer mye. Med de mer avanserte variantene, kan du styre lys i tillegg til varme. En stor del av totalprisen for et slikt system går med til montering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du sparer ved å redusere innetemperatur vil variere, men du kan regne med å redusere energibruken til oppvarming med rundt 5 prosent for hver grad innetemperaturen senkes. Med et automatisk system kan du dessuten regulere eller skru varmen av og på etter behov, i stedet for å varme opp hele huset døgnet rundt. Slike systemer kan ta hensyn til endringer i utetemperaturen. 

Hvorfor støtter ikke Enova varmestyringssystem?

Enova støtter energitiltak i en markedsintroduksjon – når etterspørselen er lav og prisene høye. Enova støttet varmestyringssystem tidligere. Nå er tiltaket blitt så godt etablert at markedet regulerer seg selv. 

Gode grunner til å velge et varmestyringssystem:

  • Reduserer energibruk til oppvarming. 
  • Relativt enkelt å montere. 
  • Gir deg kontroll over energibruken. 
  • Billig å anskaffe og derfor en lønnsom investering. 

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere et varmestyringssystem med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova, får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016