Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ofte stilte spørsmål til "Væske-til-vann varmepumpe"

Varmepumpen min fungerer ikke lenger, jeg må derfor installere en ny. Kan jeg søke støtte?

Nei. Du kan ikke få støtte til utskifting av gammel varmepumpe. Dette gjelder også hvis du ikke har mottatt støtte tidligere. 

Vi har installert en varmepumpeløsning tilkoblet vannbåren varme som ikke fungerer som det skal. Vi har klaget til leverandør men de sier er som det skal være. Kan Enova hjelpe oss her?

Enova kan dessverre ikke gå inn på enkeltsaker der produkter eller løsninger ikke fungerer som forventet. Enova gir generelle råd og veiledning rundt energibruk og varmeløsninger. Dersom du ikke finner en løsning sammen med leverandøren, kan du kontakte rådgivere med kompetanse på varmepumper og vannbårne anlegg.

Vi har installert felles anlegg med naboene/utleieleiligheten, kan vi begge søke støtte?

Nei. Det er kun mulig å få støtte én gang per anlegg. Dersom tiltaket er delt mellom to til fire boligenheter, må søknad sendes samlet fra en felles søker. Det er viktig at felles søker også er mottaker av fakturaen. Felles anlegg i sameier og borettslag med mer enn fire boligenheter kan ikke få støtte gjennom Enovatilskuddet.

Jeg ønsker å kjøpe en varmepumpe fra utlandet, kan jeg søke støtte?

Ja, men hvis du kjøper varmepumpe i utlandet, så er det viktig at du sjekker opp et par ting. Blant annet at varmepumper er forskjellige og ikke alle er egnet for kalde strøk i Norge. Den du kjøper må være CE-merket, men vi anbefaler at du bruker litt tid på å finne riktig type. Det du bør vurdere er bla. hvor kaldt det er om vinteren der du bor. Men også størrelsen på boligen din og hvor varmt vil du ha det innendørs. I tillegg er det stor forskjell på støy og mulighet for plassering. Varmepumper som er laget for kjøling (air-conditioning) i sydlige strøk er sjelden godt egnet til oppvarming om vinteren i Norge.

Hvordan registrerer jeg faktura på varmepumpe som er kjøpt i utlandet?

I tillegg til faktura på varmepumpen, må også faktura på betalt mva og toll vedlegges søknaden. Slå sammen fakturaene som et dokument, og skriv inn tollkontorets organisasjonsnummer, fakturanummer og fakturadato. Som fakturabeløp legges totalsummen i norske kroner på alle fakturaene inn.

Vi har kjøpt et kompaktaggregat/kombianlegg som inneholder flere tiltak (f.eks. varmepumpe og balansert ventilasjon). Kan vi søke støtte for begge tiltakene?

Ja, du kan få støtte for anlegg som kombinerer flere tiltak. Hvert tiltak må være støtteberettiget og kriteriene per tiltak må være oppfylt. Kostnaden for anlegget må deles mellom tiltakene det søkes støtte på. 

Generelle spørsmål om registreringsprosessen

Om støtten
Hvorfor kan jeg ikke få penger før jeg kjøper/har installert?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger.  For å være berettiget støtte må dokumentasjon på at tiltaket er gjennomført og betalt fremlegges. 

Hva er kriterier, og må alle kriteriene være oppfylt?

Kriteriene er de kravene Enova stiller til tiltaket for at vi skal kunne utbetale tilskudd. Som forvalter av statlige midler må Enova behandle alle saker basert på et sett av objektive kriterier. Disse kriteriene må alle oppfylles for at tiltaket skal være støtteberettiget. 

Innlogging
Jeg har ikke Bank-ID. Hvordan får jeg søkt støtte?

ID-porten er en felles innloggingsløsning med flere ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID og Buypass. Har du ikke mulighet for å benytte ID-porten må du ta kontakt med Enova Svarer.

Eierforhold
Hvem er juridisk eier?

Med juridisk eier mener vi deg som privatperson, og som er registrert som eier av boligen i eiendomsregistret. Juridisk eier må være den som setter i gang, gjennomfører og betaler tiltaket, og som registrerer søknad i søknadsportal. Der bedrifter er juridisk eier kan det ikke søkes om støtte, da Enovatilskuddet gjelder for privatpersoner. 

Faktura
Hvilken dokumentasjon må jeg legge ved søknaden?

Ved innsendelse av søknad må du legge ved fakturaer for kostnadene på tiltaket. Det må stå tydelig på fakturaen hva slags tiltak og/eller kostnader det gjelder. Kostnader for eventuelle installasjons- og arbeidskostnader skal også legges ved. For noen tiltak vil det også være  krav at det skal vedlegges annen form for dokumentasjon i tillegg til faktura. Sjekk kriteriene for tiltaket om hva som skal vedlegges søknaden. En oversikt over hva som skal vedlegges i en søknad, finner du på søknadssenteret inne på det aktuelle tiltaket.  

Hvorfor må jeg ha faktura? Installatør har bekreftet tiltak og kostnad i et brev.

Det er viktig at du som juridisk eier kan dokumentere at du har betalt for tiltaket. Hvis ikke kan ikke Enova overføre pengene du har krav på. Kun faktura godkjennes som dokumentasjon. Det gjelder både kostnader for innkjøp av utstyr og eventuelle installasjon- og  arbeidskostnader.

Hva skal en faktura inneholde?

Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. I følge bokføringsloven skal en faktura være nummerert og opprettet i et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, og merverdiavgift skal være spesifisert. I tillegg skal leverandøren være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.

Hva gjør jeg hvis tiltaket ikke er spesifisert på faktura?

Legg ved tilbud eller bekreftelse fra installatør/utførende firma hvor dette fremkommer, i tillegg til faktura. 

Hva betyr det at fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 20 månedene?

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste  20 månedene før søknadsdato. 

Saksbehandlingstid
Når kan jeg få svar på søknaden?

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til "Helhetlig oppgradering av bygningskroppen" må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10- 12 uker. 

Hvor finner jeg status på saken min?

Du finner status på din søknad ved å logge deg inn i søknadsportalen for privat personer. Logg deg inn ved bruk av ID-portalen. Du vil da finne en oversikt på status under "Dine tiltak". 

Utbetaling
Hvordan blir støtten utbetalt?

Du får støtten utbetalt til kontonummeret du oppga i søknaden. 

Søknadsbehandling
Jeg har fått utbetalt støtte, men jeg ser at jeg ikke har oppnådd full støtte. Hvorfor?

Relevante kostnader eller opsjoner for tiltaket er ikke godt nok dokumentert til å motta full støtte.

Jeg har fått avslag på min søknad, og er ikke enig i begrunnelsen. Kan jeg klage?

Vedtak om støtte fra Enova er delvis unntatt forvaltningslovens saksbehandlingsregler, jf. energilovens § 4-4, femte ledd. Unntaket gjelder blant annet reglene om klagebehandling. Enovas vedtak er endelige og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Enova har likevel etablert mulighet for ny vurdering. Dette gjelder for saker der søker mener avslag på søknad om støtte er gjort på feil grunnlag.  Frist for å be om ny vurdering er 3 uker etter vedtak om avslag er utsendt ut. Å be om ny vurdering må gjøres via søknadsportalen. Det er ikke mulig å be om ny vurdering via andre kanaler enn søknadsportalen. 

Jeg ønsker å få saken min vurdert på nytt, men jeg sliter med å be om ny vurdering via søknadsportalen. Hvorfor?

Hvis det ikke er mulig å be om ny vurdering på søknaden via søknadsportalen, så har fristen gått ut. Det er ikke mulig å be om ny vurdering når det er gått mer enn 3 uker. Disse 3 ukene regnes fra da avslaget ble gitt.

Kan jeg sende inn søknad via papirskjema?

Enovatilskuddet er en støtteordning med mål om enkel, rask og effektiv søknadsprosess og saksbehandling til det beste for søker. Ordningen er heldigitalisert og har blant annet automatisert saksbehandling. Det er derfor ikke anledning til å søke støtte med papirskjema

Enova Svarer