Sitemap
Søk
LOGG INN
Nina og Torgeir går mot strømmen

Nina og Torgeir går mot strømmen

Et topp moderne energivennlig hus med solceller på taket, og en app som overvåker strømforbruket og strømprisene. Ekteparet Nina og Torgeir Aune har virkelig tatt grep om energibruken.

Publisert 10/6/2020

Ekteparet Nina og Torgeir Aune på utsiden av huset sitt.
Vi liker å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi tenker at det er en måte vi kan gi et lite bidrag til miljøet.

- Nina og Torgeir Aune -

Rammene kunne kanskje vært bedre når vi er på plass hos Torgeir og Nina Aune på Stjørdal for å høre historien om hvordan en familie kan regulere strømbruken sin. Strømprisene er rekordlave og solen skinner. Det betyr at solcelleanlegget gir nok energi både til den 140 kvadratmeter store boligen og til å lade to elbiler. 

Hovedgrunnen til at vi er på besøk hos akkurat ekteparet Aune er at de er blant pilotkundene som har tatt i bruk strømleverandøren NTEs app «Ditt energihjem» som skal hjelpe strømkundene med å redusere strømforbruket, men det blir fort klart at ekteparet er «piloter» på mange andre områder også. 

Da de skulle bygge ny bolig i 2017 bestemte de seg tidlig for at den skulle være topp moderne også når det kommer til energibruk og klimavennlighet. En godt isolert bygningskropp, led-lys, vannbåren varme og solceller både på hustaket og garasjetaket er blant løsningene de har valgt.

-Vi liker å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Vi tenker at det er en måte vi kan gi et lite bidrag til miljøet og utvikling av ny teknologi, sier Nina.

Smarte målere

Familien var ikke tung å be da de fikk muligheten til å ta i bruk NTEs app. Torgeir er, i tillegg til å være glad i nye «duppedingser», også logistikkingeniør og opptatt av hvordan systemer kan optimaliseres og spille sammen.

-Om vi skal styre energibruken vår trenger vi både å vite hvor mye vi til enhver tid bruker og hvordan strømprisene ser ut. Denne appen tilbyr begge deler, sier Torgeir.

Den trønderske strømleverandøren NTE utviklet appen etter å ha fått støtte fra Enova som ett av sju strømselskaper tilbake i 2015 for å utforske mulighetene med de automatiske strømmålerne som alle husstander nå har fått installert.

-De smarte målerne gir forbrukerne en helt annen mulighet for å redusere og endre strømforbruket enn de har hatt tidligere. Hensikten med støtten til disse prosjektene var å få nyttige erfaringer om hvordan dette kan skje i praksis og hvilke forretningsmuligheter dette gir. Vi håper at lærdommene fra pilotene kan komme forbrukerne og andre strømselskaper til gode, sier markedssjef Gunnel Fottland i i Enova.

Torgeir kikker blidt ned på mobilen sin som han holder i hånden.

BILDET: Torgeir er logistikkingeniør og opptatt av hvordan systemer kan optimaliseres og spille sammen.

Vil ligge i front

For den trønderske strømleverandøren NTE var det helt naturlig å delta i konkurransen om midler til til et slikt pilotprosjekt. NTE var en av vinnerne i konkurranse med 15 andre.

-Vi tror slike løsninger er noe strømkundene vil etterspørre i fremtiden og ønsker å ligge i front i digitaliseringen. Den informasjonen vi får gjennom bruken av appen håper vi også å kunne bruke til å tilby tilpassede produkter til kundene, sier prosjektleder Jakob Krogsrud i NTE.

Selv om NTE lever av å selge strøm ser de det også som en del av sitt samfunnsansvar å bidra til å redusere strømforbruket.

-Vi skal bidra til et klimanøytralt Trøndelag, og dette prosjektet er en del av strategien for å svare på dette målet, sier Krogsrud.

Det er per i dag 500 pilotbrukere som bruker appen som viser strømforbruket i sanntid. Nå går prosjektet inn i en ny og spennende fase hvor pilotene skal sammenlignes med en kontrollgruppe som ikke bruker appen, for å få svar på hvordan løsningen faktisk påvirker strømbruken.

Vi tror slike løsninger er noe strømkundene vil etterspørre i fremtiden og ønsker å ligge i front i digitaliseringen.

- Jakob Krogsrud, NTE -

Prakk

Veien fram dit prosjektet er nå har vært lang og kronglete. Som de fleste andre pilotprosjektene har også NTE fått erfare at det kan være utfordrende å være tidlig ut. I jakten på teknologien som skulle hente informasjon fra den smarte strømmåleren, endte de opp med en utenlandsk leverandør. Systemet viste seg å være for komplisert for den vanlige forbruker, og innebar blant annet at kundene måtte strekke en tre meter lang kabel fra sikringsskapet sitt til ruteren.

-Teknologien fungerte ikke tilfredsstillende.  Betraktelig færre enn tiltenkt fikk tatt i bruk den første løsningen, og mange av de pilotkundene vi hadde rekruttert opplevde at det var en del prakk med systemet, og trakk seg som piloter, sier Krogsrud.

Så langt hadde prosjektet kostet NTE langt mer enn det smakte, og våren 2019 sto de overfor et viktig valg. Skulle de legge ned hele prosjektet eller skulle de gjøre et nytt forsøk på å lykkes?

-Vi hadde ikke lyst til å gi opp. Dette prosjektet hadde stor strategisk verdi for oss og støtten fra Enova forpliktet også. Vi liker å holde det vi lover. Samtidig måtte vi være trygg på at teknologien vi trengte fantes, før vi kunne gå videre, sier Krogsrud.

Etter å ha undersøkt hva som fantes på markedet, blant annet gjennom å forhøre seg om hvilke erfaringer de andre pilotprosjektene hadde, fant de en ny leverandør i sin egen bakgård. Det trønderske grunderselskapet Hark gikk inn som ny leverandør, og deres løsning har fungert så å si smertefritt.

-Enova vet at det ligger en risiko i å gå foran. Vi skal avlaste denne risikoen, for å bidra til gode løsninger og utvikling. Pilotprosjekter vil ofte støte på utfordringer. Dette er lærdom både de og vi tar med oss videre, og som forhåpentligvis er med på å videreutvikle de smarte løsningene, sier Fottland i Enova.

Styrer fra app Familien Aune sjekker alltid solenergiproduksjonen og strømprisen før de lader elbilen.
Lader Den nye HAN-porten fra det trønderske selskapet Hark har fungert nærmest smertefritt.

Laderegler

Hjemme hos familien Aune på Stjørdal gjelder to klare regler for lading av elbil. 1) Bilen skal i utgangspunktet lades når solcellene produserer nok strøm.  2) På de tidspunktene i året solcelleproduksjonen er begrenset lades bilen når prisen er lavest. Dette er regler som også besøkende familiemedlemmer har blitt kjent med og respekterer. Bortsett fra sønnen da.

-Foreldrene mine, og andre som kommer til oss, ser opp i lufta og spør «kan vi lade nå»? Men sønnen vår gir blanke, sier Nina med et smil.

Og slik strømhverdagen er i 2020 er nok sønnen i huset mer representativ for strømkundene enn foreldrene. Torgeir er fullt klar over at han tilhører gruppa «spesielt interessert» og understreker at motivasjonen hans er mer drevet av interessen enn økonomi. Han spår likevel at framtidens strømkunder vil bli mye mer bevisste enn hva de er i dag.

-Jeg tror vi vil bli mye mer bevisste, og at vi ønsker å styre mye mer selv. Vi vil ha teknologi som hjelper oss slik som vi begynner å få en del eksempel på i dag med elbil-ladere og elbiler som automatisk lader når det er mest hensiktsmessig, men jeg tror også at mange ønsker å ha muligheten til å overstyre teknologien. 

-Enova ser at det er stor variasjon av hvor aktive ulike strømkunder ønsker å være. Noen ønsker at alt skal styres automatisk, mens andre helst vil styre alt selv kommenterer Gunnel Fottland i Enova.

Alt på et brett

Drømmen til Torgeir er å kunne styre alt som har med huset å gjøre fra et felles dashbord. Han hadde opprinnelig et slikt system, men erfarte at de ulike løsningene i mindre og mindre grad snakket sammen, og at han måtte betale for mange ulike apper for å få tilgang på den informasjonen han trengte.  Der har også NTE-appen sine begrensninger. På den solrike dagen vi er på besøk viser nemlig appen at strømforbruket til familien er null, slik som den stort sett gjør hele sommerhalvåret når familien er selvforsynt. Torgeir skulle gjerne også ha sett hvor mye strøm solcellene leverer, men da må han inn på en annen NTE-app. Han nøler ikke når han ser ting som kunne vært bedre. Ikke nok med at han deltar i en egen Facebook-gruppe NTE har opprettet for pilotkundene. Han tar også direkte kontakt med prosjektleder Krogsrud.

-Vi er glad for alle innspillene vi får fra våre engasjerte pilotkunder, og avhengig av dem for å kontinuerlig forbedre løsningen. Vi ønsker, som Torgeir, at appen skal utvikles til å bli grunnmuren i en digital plattform som kan integreres med andre løsninger som vi tilbyr, som for eksempel solcelleanlegg. Samtidig vet vi av erfaring at vi ikke skal gape over for mye på en gang, sier Krogsrud.

Dyrere å bruke strøm

Aune_Vidablikk_1.jpg

Slik app-en er i dag tror Torgeir at de som ikke har et like energivennlig hjem som ham, med solceller på taket, har enda mer nytte av den. For familien Aune er tross alt ikke de månedlige strømutgiftene noe å bekymre seg over. I likhet med Enova og NTE tror også Torgeir at interessen for å ta i bruk teknologi som overvåker og regulerer strømbruken vil øke når det fra 2021 får større betydning for strømregningen hvordan vi bruker strøm. Forslaget som NVE har utarbeidet for myndighetene  innebærer at det kan bli dyrere å bruke mye strøm samtidig. Dermed belønnes dem som jevner ut strømbruken. Hensikten er å redusere behovet for kostbar nettutbygging med smartere løsninger.

-Da kan en app gi tydelig beskjed når du bruker så mye strøm samtidig at du blir straffet for det, og foreslå tiltak for å jevne ut strømbruken, sier Aune.

Kanskje har vi fått et lite innblikk i framtiden i dag, tenker vi når vi skal takke for oss. Vi har hørt Torgeir snakke engasjert i en times tid om alle løsningene som kunne gjort styringen av strømhverdagen enda bedre. Det er søt musikk for Enova-ører. Samtidig har vi forstått at det ikke alltid er like enkelt å være den som skal ta i bruk løsningene først. I noen tilfeller kanskje litt før de faktisk er klar for å tas i bruk. Torgeir har heller ikke lagt skjul på at det skaper mye frustrasjon.

-Men egentlig så syns æ bærre det e arti sjø, sier pilotbrukeren i pilotprosjektet.