Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Sju nye støtteordninger for teknologi lansert

Programmene skal støtte teknologiutvikling og innovasjon som bidrar til å redusere utslipp frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Enovastøtten skal bidra til at ny teknologi utvikles sånn at den kan tas i bruk raskere og rimeligere

Les mer om de nye støtteordningene
Sju nye støtteordninger for teknologi lansert Sju nye støtteordninger for teknologi lansert
Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner.

Våre tilbud til næringslivet

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon, og skaper nye verdier. Enova ønsker flere innovative energi- og klimaløsninger, og har flere målrettede støttetilbud. Noen av disse tilbudene finner du snarvei til nedenfor, men full oversikt ligger under knappen "Se alle støttetilbud".